ساخت الکترود باتری از پالپ چوب

ساخت الکترود باتری از پالپ چوب

پژوهشگران سوئدی و آمریکایی موفق به ارایه روشی شدند که در آن از پالپ چوب، الکترود باتری با ظرفیت بالا ساخته می شود

خراطی خوزستان

به گزارش ایرنا ازستاد ویژه توسعه فناوری نانو، این پژوهشگران با استفاده ازچوب موفق به ساخت آئروژل نانوسلولزی شدند که مساحت سطحی بالایی داشته، به طوری که برای ساخت الکترود باتری ایده آل است.

یکی از محققان این پروژه گفت: محققان مؤسسه فناوری سلطنتی KTH با همکاری محققان دانشگاه استنفورد با استفاده از نانوسلولز تولید شده از چوب، یک فوم الاستیک تولید کردند که می تواند در تولید باتری استفاده شود.

یکی ازمزایای استفاده از مواد آئروژل ( نانو موادی هستند که دارای پتانسیل زیاد،چگالی پایین، منافذ زیاد و مساحت داخلی بالا) مبتنی برچوب این است که می توان از آن ساختار سه بعدی تولید کرد، نازک کردن باتری ها محدودیت دارد به همین دلیل بهتر است به جای استفاده از ساختار دو بعدی، ازساختار سه بعدی استفاده کرد.

یک ساختار سه بعدی می تواند انرژی بیشتری در خود ذخیره کند و فضای کمتری اشغال کند، مواد متخلخل می توانند محدودیت های ساختاری الکترودها را رفع کنند، ساختاری که ارائه شده می تواند انعطاف پذیری بالایی در طراحی باتری داشته باشد.

محققان دراین فرآیند الیاف درخت را شکسته و آن را به بخش های بسیار کوچکی تبدیل می کنند، نانوسلولز حل شده، یخ زده و سپس به صورت یخ زده خشک می شود، با این کار می توان رطوبت را از آن خارج کرد، این ترکیب با استفاده از یک فرآیند، پایدار می شود به طوری که این ماده می تواند به صورت نرم پایدار باقی بماند.

محصول به دست آمده کاملا نرم و سبک بوده و شبیه به فوم است اما از فوم سبک تر و متخلخل تر است به طوری که می توان به آن دست زد بدون این که بشکند، سپس به این ترکیب جوهررسانا افزوده می شود تا خواص الکتریکی آن بهبود یابد.

مساحت سطحی محصول تولید شده بسیاربالا بوده و قابل مقایسه با ریه های انسان است به طوری که ظرفیت آن بیش از زمین فوتبال است، این ترکیب برای ساخت باتری بسیار ایده آل است.