پروفیل میانه

پروفیل میانه
پروفیل میانه

مشخصات کلی پروفیل میانه:

میانه یکی از انواع پروفیل ها جهت نصب پارکت لمینت می باشد که جنس آن از HDF و MDF است و به عنوان جداکننده در موارد ما بین دو رنگ مختلف از لمینیت ، هنگامی که ما به هر دلیلی از دو رنگ مختلف پارکت لمینت استفاده می کنیم ، بهتر است از پروفیل میانه جهت اتصال آنها استفاده شود ، رنگ این ابزار می تواند هم رنگ یکی از لمینیت ها و یا همرنگ ابزار های دور کار باشد.و همچنین جداسازی دو فضا از هم ، میانه همچنین برای جداسازی دو فضای هم سطح که پارکت شده است نیز بکار می رود ، به عنوان مثال جداسازی کف اتاق ها از راهرو و یا جداسازی اتاق از پذیرایی بکار می رود.

استانفروشگاهتلفنوب سایت
اصفهانشرکت پارس فریم021-77657613-4www.yektagroup.co
تهرانپرکاش021-77657613-4
تهرانسوپر کابین021-77657613-4
البرزاصفهان پانل021-77657613-4
البرزپرشین پلاست021-77657613-4
تهرانانصاری021-77657613-4

مشخصات فنی: