پارکت لمینت پرمیوم- Peremium

پارکت لمینت پرمیوم- Peremium-4010

پارکت لمینت پرمیوم peremium ، لیمنت ساخت کشور چین است . پارکت لمینت پرمیوم peremium تحت شرکت پرمیوم peremium آلمان می باشد که باتولید لمینت های با کیفیت بالا برای ورود به بازار با قیمت مناسب آماده شده است.
پارکت لمینت پرمیوم peremium در رنگ های محدود (10رنگ ) با مدل شیاردار (V Groove ) به بازار عرضه گردیده است.
پارکت لمینت پرمیوم peremium با دوکیفیت AC3 و AC4 با کلاس 32 به بازار ورود پیدا کرده است. پارکت لمینت پرمیوم peremium دارای سطوح خش دار می باشد و تنها در رنگهای مات تولید شده است.