پارکت لمینت امی روستر -EMMY ROSTER

پارکت لمینت امی روستر -EMMY ROSTER-1451

پارکت لمینت امی روستر (EMMY ROSTER) محصول درجه یک با تنوع رنگ بالا ساخته شده است . از جمله ویژگی های پارکت امی روستر میتوان به کلیک ولینگه و پارافین خورده ، ضده خش بودن ، مقاوم بودن در برابر آب و رنگبندی زیبای این پارکت لمینت اشاره کرد.

مشخصات فنی پارکت لمینت امی روستر

نام پارکت: امی روستر /EMMY ROSTER
ضخامت پارکت: 8 میلیمتر
عرض هر تایل پارکت: 196 میلیمتر
طول هر تایل پارکت: 1217 میلیمتر
تعداد تایل پارکت در هر بسته: 6 تایل
سطح پوشش هر بسته پارکت: 1.598 مترمربع