نصب پارکت در مکان های خاص

نصب پارکت در مکان های خاص

نصب پارکت در آشپزخانه و مکان های حساس به رطوبت

نصب پارکت در محیط های مرطوب توصیه نمی شود، در صورت نصب رعایت نکات زیر الزامیست.
کابینت ها را روی پارکت نصب نکنید. پارکت باید تا جلوی کابینت ها و به فاصله 8 تا 10 میلیمتر عنوان فاصله انبساط نصب شوند. فاصله انبساط در تمام قسمت های مرطوب مثل ظرفشوی ها و اطراف سینک ها را با درز گیر سیلیکونی پر کنید. همیشه مقدار کمی درزگیر سیلیکونی ما بین قسمت پایین قرنیزها و سطح پارکت استفاده کنید.

سیستم گرمایش از کف

• در مکان هایی که از سیستم گرمایش از کف استفاده می شود، لازم است از فوم های مخصوص این سیستم که از جنس چوب پنبه طبیعی یا فوم سایلنت، دارای لایه آلومینیوم استفاده نمائید.
• محلی که دارای سیستم گرمایش از کف است قبل از نصب پارکت لمینت باید توسط این سیستم گرم شود تا رطوبت و نم موجود در کف کاملا بر طرف گردد.
• به مدت 72 ساعت باید درجه حرارت را در بالاترین میزان قرار داد و در این حین نباید درجه را کاهش داد. پس از 72 ساعت به تدریج حرارت را کاهش دهید. گرمایش از کف بایستی حداقل سه هفته روشن بماند تا رطوبت کف کامل خارج گردد.
• دو روز قبل از شروع نصب، سیستم گرمایش از کف را خاموش کنید. دمای کف در قبل و در حین و 48 ساعت پس از نصب باید 16 الی 22 درجه سانتیگراد باشد.
• نصب پارکت لمینت فقط بر روی سیستم گرمایش از کف که انتقال حرارت از طریق گردش آب می باشد مجاز است به شرط آنکه این سیستم در تمام قسمت های کف اتاق وجود داشته باشد.
• همچنین اطمینان حاصل کنید که گرمای تولید شده توسط سیستم گرمایش از کف در تمام فضای اتاق یکسان باشد.
• حداکثر دمای کف پارکت در حین استفاده از سیستم گرمایش از کف می بایست 27 درجه سانتیگراد و دمای آب گرم آن نباید بیشتر از 60 درجه سانتیگراد باشد.
• 48ساعت بعد از نصب، سیستم گرمایش از کف را روشن کرده و به تدریج دمای آن را افزایش دهید(روزانه 5 درجه). این فرآیند در زمان کاهش دما نیز صادق است.

نصب پارکت در مکان های خاص

نصب پارکت در اطراف لوله ها

برای نصب پارکت لمینت اطراف لوله ها، توسط دریل روی تایل سوراخی ایجاد کنید که به اندازه 16 تا 20میلیمتر بزرگتر از قطر لوله باشد. تایل را از وسط دایره برش دهید. روی کف قرار داده، تکه های تایل را به یکدیگر چسبانده و با گیره نگه دارید (پارکت را به کف نچسبانید).
زمانیکه نصب پارکت کامل شد، فواصل انبساط را با درپوش بپوشانید. اطراف لوله های آب را با دزدگیر سلیکونی درزگیری کنید.
نکته: برای تعویض تایلی که احتمالا آسیب دیده باشد، آخرین تایل نصب شده را 3 سانتیمتر بلند کنید، تا اینکه باز شود. ( بیشتر از 3 بار باز و بسته نکنید).
باز کردن تایل ها را ادامه دهید تا اینکه به تایل آسیب دیده برسید، آن را جایگزین کرده و تایل ها را دوباره نصب کنید.