تخته سه‌لایی

تخته سه‌لایی

تخته سه‌لایی که تخته چند لایی هم خوانده می‌شود، فراورده‌ای صنعتی است که از چسباندن لایه‌های نازک چوب به همدیگر به شکل ورق تهیه می‌شود. برای ساخت این نوع تخته، کنده‌های چوب را به صورت لایه‌های نازکی برش می‌دهند، سپس این لایه‌ها را با چسب و تحت فشار به هم می‌چسبانند . تخته سه‌لایی ممکن است بیشتر از سه لایه داشته باشد ولی همواره تعداد لایه‌ها فرد است. برای ساخت این نوع تخته، هر لایه را برخلاف سمت رگه‌های لایه قبلی و عمود بر هم می‌چسبانند . این کار استحکام تخته را بسیار زیاد می‌کند . تخته سه‌لایی یکی از پرکاربردترین فراورده های چوبی در جهان است .
با ارزش ترین تخته سه‌لایی ها از چوب درختان سخت‌چوب ساخته شده‌اند . درختانی مانند بلوط، توس، ماهون و … دارای چوب سخت هستند . تخته سه‌لایی هایی که با نرم‌چوب مانند چوب انواع سرو و کاج ساخته می شوند، ارزان‌ترند و دوام و استحکام کمتری دارند . تخته سه‌لایی های ارزان ممکن است با خمیر نشاسته، چسب حیوانی یا کازیین به هم چسبانده شده باشند. این چسب‌ها در برابر آب پایداری کمتری دارند. انواع مرغوب‌تر با رزین چسبانده می شوند .

تخته سه‌لایی

تخته لایه عبارت است از چند لایه چوب نازك (روكش) كه پس از چسب زنی به طور متقاطع روی همه موارد قرار میگیرند و از طریق فشار و حرارت دادن به هم می چسبند.
تخته لایه دراز تار : تخته ای است كه جهت الیاف لایه خارجی آن موازی طول (درازی) تخته باشد
تخته لایه پهنا تار : تخته ای است كه جهت الیاف لایه های خارجی آن موازی عرض تخته باشد
تخته لایه متعادل : تخته ای است كه در آن لایه های قرینه نسبت به لایه مركزی (مغز) دو به دو از یك گونه و با یك ضخامت باشد
تخته لایه مطبق : تخته ای است كه تمام الیاف لایه های و احتمالاً مغز آن موازی با الیاف لایه خارجی است
تخته لایه اختر تار : تخته ای است كه لایه های آن چنان روی هم گزارده شده اند كه الیاف آن به شكل ستاره درآید
تخته لایه قالبی : تخته لایه ای است كه در اثر فشار به شكل معینی در بیاید و مسطح نباشد
تخته لایه همگن : تخته ای است كه همه لایه های آن از یك گونه چوب ساخته شده باشد
تخته لایه ناهمگن : تخته ای است كه همه یا تعدادی از لایه یا مغز آن از گونه های مختلف چوب ساخته شده باشد.