تامین چوب مورد نیاز کشور با کشت درختان زود بازده

تامین چوب مورد نیاز کشور با کشت درختان زود بازده

تامین چوب مورد نیاز کشور با کشت درختان زود بازده

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با کشت درختان زودبازده، چوب مورد نیاز کشور تأمین می‌شود.

محمداسماعیل سعیدی در گفت‌وگوبا خبرنگار گروه اجتماعی باشگا خبرنگاران اظهار کرد: بحث تنفس جنگل‌ها و کشت درختان زودبازده یک بحث کارشناسی شده است و در این موضوع تعدادی کارشناس و مجموعه‌های بخش خصوصی کار و موضوع کشت درختان زودبازده را دقیقاً بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که با اجرای این روش یعنی کاشت درختان صنعتی بازده خوبی دارند.

وی در ادامه گفت: درختان زودبازده رشد سریع دارند و در حدود 5 سال بازده می‌شوند و با اجرای این روش نیز می‌توان جنگل‌ها را احیا و چوب مورد نیاز صنایع کشور را تأمین کرد.

سعیدی تصریح کرد: تا این شرایط ایجاد شود ما باید درجهت تنفس جنگل‌ها و لزوم جلوگیری از ترانزیت بی‌رویه از جنگل‌ها بخشی از نیازهای مورد نیاز چوب خودما را وارد کنیم تا این مشکل به نوعی برطرف شود.

وی افزود: اگر روش کشت درختان زودبازده را اجرایی کنیم در کوتاه مدت و در عرض 5 سال نیاز به واردات نخواهیم داشت.

سعیدی اظهار کرد: یکی از راهکارهای مبارزه با کمبود چوب، اختصاص مناطقی از کشور به کاشت همین نوع چوب‌های درختان است که بازخورد صنعتی و استحکام و سبکی دارند و زود بازده‌اند و با استحکام چوب‌های این درختان باعث احیا و تبدیل بخش قابل توجهی از زمین‌ها به جنگل می‌شود.

وی گفت: در همین راستا روش کشت درختان زودبازده مرحله به مرحله به ثمردهی و قطع کردن و صنعتی شدن می‌رسند.