چوب روسی

چوب،چوب روسی
چوب روسی

مشخصات کلی چوب روسی:

واژه چوب روسی در بازار چوب ایران به هر نوع چوب سفید رنگ وارداتی از روسیه تلقی میشود و كاربرد آن هم چندان تفاوتی نمی كند در حالیكه چوب روسی خود شامل گونه های كاملا متفاوت چون نراد، نوئل و انواع كاجها می شوند. همچنانكه گفته شد یكی از گونه های چوبی كه به چوب روسی معروف است Abies یا نراد است كه نام رایج آن در دنیا Fir و Sapen است. چوب روسی فاقد درون چوب مشخص و به رنگ سفید مایل به قرمز، فاقد مجاری صمغی، راست تار، سبك، واكشیدگی و همكشیدگی كم، قابلیت ترك خوردن كم هنگام خشك شدن، بسیار خوش كار، سنباده خوری خوب، میخ خوری و پیچ خوری عالی هستند ولی با وجود تمام مزایا به راحتی در مقابل قارچها دچار مرض لكه آبی یا لكه قرمز میشوند از استحكام آن می كاهد. حشرات نیز علاقه زیادی به لانه گزینی و تخم گذاری در چوب روسی دارند و باید توجه داشت كه چوبها دارای رگه قرمز به هنگام خشك شدن كاملا تاب بر می دارند. چوب روسی به علت سبكی و ضریب الاستیته بالا از بهترین چوبها برای اسكلت ساختمان هاست. الیاف بلند و خمیر سفید آن در كاغذسازی مصرف فراوان دارد. در ایران چوب روسی غالبا در صنایع مبلمان استفاده می شود.

استانشرکت/فروشگاهتلفنوب سایت
تهرانعبد منافی77654162-3
تهراننوین33283400-1
تهرانمحمد مرادی33284215www.paorosawood.com
تهرانداوود پرهیزکاری33282007-8,33282273-5

مزایا:

  1. سبك، قابلیت ترك خوردن كم هنگام خشك شدن، بسیار خوش كار
  2. به علت سبكی و ضریب الاستیته بالا از بهترین چوبها برای اسكلت ساختمان هاست
  3. الیاف بلند و خمیر سفید آن در كاغذسازی مصرف فراوان دارد

قیمت چوب روسی به روز ،فروش الوار چوب روسی