تولیدکنندگان ام دی اف

ام دی اف,mdf

.ام دی اف نوعی تخته فیبر است که پس از تولید می توان آنرا روکش نمود

مزایا:

  1. معمولاً از صنایع بازیافت شده ی چوبی میباشد
استانشرکتتلفنوب سایت
تهرانآذران چوب کیمیا041-34328533-4www.azaran-choob.com
تهرانپارسیان چوب البرز26123506www.alborzgroup.com
تهرانباران تجارت88662766www.barantejarat.com
مازندرانبلوط خوش تراش آمل43237153-43237053www.baloutco.ir
گلستانماهان چوب017-33228661-33228665www.golestanwood.ir
تهرانچوب آوران فراسو2956www.farasoomdf.ir
خراسان رضویملامین سازه شرق051-36907291-4
تهرانصنعت چوب شمال88301815www.choube-shomal.com
تهرانایزوفام28114222www.isofam.ir
تهرانآتیه گستران بارشین22501163-22501165www.barshinco.com
تهرانتیسان33590590www.tisanmdf.com
تهرانآذین ملامین فراسو55260058-55274655
تهرانپایا چوب22204463www.payachub.ir
تهرانلوح سبز جنوب33137295www.sugarcane.ir
تهرانکاج چوب قائم77631228-9www.kajwood.com
تهرانآریاک55254981-2/55261517
تهرانپارس لمینت77621422-4www.parslaminate.com
تهرانآرا و سارا55261392-3/55269467-9www.aramdf.com
تهرانآراد چوب026-37850470www.aradchoob.ir
اصفهانآلفا ام دی اف031-52374403-4www.alfamdf.com
خوزستانپاک چوب061-33730390-2www.pakchoob.ir
تهرانجی سی سی44433074-44433211-44463585www.gcc-co.com
اصفهانسیلک کاشان031-55207090
فارسبازرگانی سازه چوب071-38385238www.irmdf.com
تهرانشرکت تیرانا (دفتر مرکزی)
021-3518
33286468-9
www.floorlam.ir
www.tiranaco.ir
تهرانشرکت تیرانا (دفتر تبریز)
041-32892055www.floorlam.ir
www.tiranaco.ir