عبدمنافی

 • نام مدیر :

  احمد عبد منافی

 • ایمیل مدیر :

  ad-abdemanafi@yahoo.com
 • مسئول فروش :

  احمد عبد منافی
 • ایمیل مسئول فروش :

 • تلفن :

  77654162-3
 • تلفن انبار :

  33282236-8
 • آدرس :

  تهران،خیابان سپاه جنوبی،شماره 15و17
 • آدرس سایت :

  www.abdemanafi.com
 • رزومه :

  فروشگاه عبدمنافی انواع چوب های صنعتی ،ساختمانی، دریایی و جنگلی- انواع چندلایی اندونزی و روسس سایز 3تا 18 میل-چندلایی های ضد آب-انواع چوب روسی-