چوب‌خوارها به جان باغ‌های پسته خراسان رضوی افتاده‌اند!

چوب‌خوارها به جان باغ‌های پسته خراسان رضوی افتاده‌اند!

مدير باغباني سازمان جهادکشاورزي خراسان رضوي در حاشيه کارگاه آموزشي مبارزه بيولوژيکي با آفت پروانه چوب خوار پسته و کرم گلوگاه انار در بردسکن گفت: استانداري هنوز به درخواست جهاد در تامين اعتبار مبارزه با آفت پروانه چوب خوار پسته پاسخي نداده است.

چوب‌خوارها به جان باغ‌های پسته خراسان رضوی افتاده‌اند!

به گزارش تابناک خراسان رضوی، مهندس نقيبي افزود: بردسکن به عنوان کانون اصلي اين آفت در استان است و اين آفت باغ هاي پسته استان را تهديد مي کند و از مجموع بيش از 72 هزار هکتار باغ هاي پسته در استان حدود 70درصد آن در معرض خطر آفت پروانه چوب خوار پسته است و اگر تدابير لازم انديشيده نشود باغ هاي پسته استان نابود مي شود و با کاهش توليد اين محصول در استان مواجه خواهيم شد.
وي گفت: در خواستي مبني بر تامين اعتبار لازم براي مبارزه با اين آفت به استانداري ارائه شده است و مقرر شد از طريق اعتبارات ستاد حوادث غير مترقبه استان بودجه لازم تامين شود که هنوز استانداري پاسخي به جهاد نداده است.