غول های چوبی در دانمارک

غول های چوبی در دانمارک

هنرمند دانمارکی با نام Thomas Winther در رابطه با آثار خود می گوید:” من عاشق کار با ضایعات چوبی هستم و هر روز با مقدار زیادی از آنها را از سطح شهر جمع می کنم و به خانه می آورم تا بتوانم با این چوب ها هرچه که در ذهن دارم را بسازم”. این هنرمند به تازگی مجسمه هایی به شکل غول های چوبی ساخته است که بسیار جالب و دیدنی هستند.

غول های چوبی در دانمارک
غول های چوبی در دانمارک
غول های چوبی در دانمارک
غول های چوبی در دانمارک
غول های چوبی در دانمارک
غول های چوبی در دانمارک
غول های چوبی در دانمارک
غول های چوبی در دانمارک