سردرب مصلي امام علي (ع) درنجف رونمايي شد

سردرب مصلي امام علي (ع) درنجف رونمايي شد

در حاشيه دهمين نمايشگاه بين المللي قرآن و عترت از تعدادي آثار فاخر از جمله درب و سردرب چوبي مصلي امام علي(ع) در نجف اشرف ويژه مرقد آيت الله حکيم وتابلوي چوبي معرق مزين به نام مبارک امام رضا (ع) رونمايي شد.
رئيس بنياد بين المللي امام رضا (ع) در توضيح مشخصات اين آثار در جمع خبرنگاران گفت : درب و سردرب چوبي مصلي امام علي (ع) ترکيبي ازهنر گره چيني است که توسط استاد عليرضا مجرداز سازندگان درب هاي اماکن کتبرکه در مدت سه و نيم ماه ساخته شده است.

سردرب مصلي امام علي (ع) درنجف در دهمين نمايشگاه قرآن مشهد رونمايي شد

سيد جواد جعفري افزود : براي ساخت اين درب از چوب درختان چنار ، ملچ ، راش و گردو استفاده شده است و پس از پايان نمايشگاه بين المللي قرآن اين درب و سردرب براي نصب به سمت نجف اشرف به سمت نجف اشرف حمل خواهد شد.
وي در خصوص تابلوي معرق چوبي نيز گفت : اين تابلو از آثار کم نظير معرق است که در ابعاد 100 در 80 توسط استاد حسن ابراهيمي طراحي و ساخته شده است.
وي با بيان اينکه ساخت اين تابلو چهار ماه زمان برده است ، تصريح کرد : در ساخت اين تابلو بيش از 30 نوع چوب با رنگهاي طبيعي از درختان مختلف به صورت برش خورده استفاده شده است.
جعفري ادامه داد : در ميان اين تابلو نيز ثلث نام مبارک امام رضا (ع) حک شده است.
وي افزود : ساخت و طراحي اين آثار ارزشمند معنوي از سوي هنرمندان ايراني مايه افتخار است .
دهمين نمايشگاه بين المللي قرآن و عترت مشهد از ششم تا 15 تيرماه در محل دائمي نمايشگاه بين المللي مشهد در حال برگزاري است.
نمايشگاه اين دوره با 700 غرفه در 27 بخش حوزوي، دانشگاهي، عفاف و حجاب، قرآن، عترت، جلسات و محافل قرآني و نيز 27 نماينده از کشورهاي مختلف همچون عراق، سوريه، مصر و پاکستان برپا شده است.