دو واحد غیرمجاز تولید زغال چوب در شهرستان فردیس تعطیل شد

دو واحد غیرمجاز تولید زغال چوب در شهرستان فردیس تعطیل شد

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فردیس گفت: دو واحد غیرمجاز تولید زغال چوب در فرخ آباد زیبادشت این شهرستان پلمپ شد.

دو واحد غیرمجاز تولید زغال چوب در شهرستان فردیس تعطیل شد

مرتضی شکوری افزود: این واحدهای غیرمجاز تولید زغال به اخطارهای زیست محیطی توجهی نکردند و بر اساس قانون موضوع به دادستانی ارجاع شد و حکم تخریب و پلمپ این واحدها صادر شد. وی افزود: با هماهنگی نیروی انتظامی و دهیاری فرخ آباد زیبادشت شهرستان فردیس ضمن پلمپ این واحدها نسبت به تخریب زغال گیری اقدام شد. رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فردیس گفت: این واحدهای غیرمجاز در منطقه وسیعی در روستای فرخ آباد زیبادشت چوبها را آتش می زدند و تبدیل به زغال می کردند و با ایجاد آلودگی هوا و محیط زیست ، سلامت ساکنان این منطقه را به خطر می انداختند.