جاده هاي دسترسي آسان براي قاچاق چوب/ واردات چوب براي کشور مقرون به صرفه است

جاده هاي دسترسي آسان براي قاچاق چوب/ واردات چوب براي کشور مقرون به صرفه است

عضو هيات علمي موسسه تحقيقات و مراتع کشور گفت: براي نگه‌داري صحيح از جنگل‌ها نيازمند سياست‌هاي تشويقي واردات چوب و قرار دادن موانع قانون براي بهره‌برداران از جنگل‌ها هستيم.

جاده هاي دسترسي آسان براي قاچاق چوب/ واردات چوب براي کشور مقرون به صرفه است

فرهنگ قصرياني، عضو هيات علمي موسسه تحقيقات و مراتع کشور، در گفت و گو با خبرنگار موج با اشاره به اين که آمار مشخصي از قاچاق چوب در کشور نيست، اظهار کرد: تنها در پاسگاه هاي که سازمان جنگل‌ها در برخي مبادي ورودي جنگل‌ها تعبيه کرده است، امکان کشف و ضبط چوب هاي قاچاق هست که البته آن هم زماني قابل شناسايي است که عوامل اين سازمان بتوانند متخلفان را دستگير کنند، اما؛ با اين وجود قاچاق چوب آشکار در کشور در حال انجام است.
وي وجود جاده هاي داخلي جنگل که براي تردد دسترسي به جنگل در حين بهره برداري از جاده ها احداث شده مهم ترين عامل ورود قاچاقچيان به جاده هاي جنگلي دانست همچنين به عقيده وي کمبود نيروهاي استحفاظي در مبادي جنگل‌ها موجب شده تا عبور و مرور به خوبي کنترل نشود.
قصرياني علاوه بر مشکلات حفاظتي برخورد قانوني با تخلفات را مناسب نخواند و گفت: در شهرهاي شمالي چوب هاي جنگلي به راحتي خريد و فروش مي شود و هيچ کس هم نمي گويد اين چوب ها را از کجا آورده ايد. در صورتي که بايد با عوامل خريد و فروش چوب‌هاي قاچاق برخورد قانوني شود، اما؛ در حال حاضر ضمانت اجرايي براي برخورد وجود ندارد وبه راحتي خريد و فروش مي شود.
وي با انتقاد از نبود قوانين بازدانده براي برداشت از محيط زيست کشور اظهار کرد: در زمينه شکار و صيد و برداشت از جنگل‌ها قوانين ما بازدارنده نيست، آن قدر ضعيف و کم است که مجازات ها با ميزان جرم برابراي نمي کند.
عضو هيات علمي موسسه تحقيقات و مراتع کشور تاکيد کرد واردات چوب از توليد آن براي کشور ما به صرفه تر است.
به گفته وي ما کشوري خشک و نيمه خشک هستيم که بحران آب را نيز پيش رو داريم، از همين رو براي ما واردات از توليد چون هم ارزان تر تمام مي شود و هم چوب هاي با کيفيت بالاتري را مي توانيم در صنايع استفاده کنيم.
وي افزود: مي توانيم از از چوب هاي صنعتي در استفاده هاي صنعتي و از پسماندها و خرده هايشان هم براي سوخت بهره ببريم.
قصرياني خاطر نشان کرد: اگر باريکه جنگلي کشورمان را کنترل نکنيم ضايعات جبران ناپذيري از اين حجم قاچاق براي کشور خواهد داشت.
وي با بيان اين که براي نگه‌داري صحيح از جنگل‌ها نيازمند سياست‌هاي تشويقي واردات چوب و قرار دادن موانع قانون براي بهره‌برداران از جنگل‌ها هستيم، گفت: اين سياست‌ها کمک مي‌کند تا نياز جامعه را از تامين چوب داخلي به سمت واردات سوق دهيم.
اين کارشناس چوب‌هاي روسي را از جمله چوب‌هاي باکيفيت حال حاضر بازار چوب خواند و گفت: به‌ مراتب چوب‌هاي روسي کيفيتشان از چوب‌هاي داخلي بالاتر است و اين چوب‌هاي خارجي آن‌ قدر ارزان است که خريد آن حتي از قاچاق هم ارزان‌تر تمام مي‌شود.