به دام افتادن بزرگ‌ترین باند قاچاق چوب تاغ در محمدآباد

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آران وبیدگل خبر داد:
به دام افتادن بزرگ‌ترین باند قاچاق چوب تاغ در محمدآباد

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آران و بیدگل از متلاشی کردن بزرگ‌ترین باند قاچاق چوب و تهیه زغال درخت تاغ در محمدآباد ابوزیدآباد آران وبیدگل خبر داد.

به دام افتادن بزرگ‌ترین باند قاچاق چوب تاغ در محمدآباد

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آران و بیدگل از متلاشی کردن بزرگ‌ترین باند قاچاق چوب و تهیه زغال درخت تاغ در محمدآباد ابوزیدآباد آران وبیدگل خبر داد.
شفیعی گفت: متخلفان در اراضی کشاورزی خود با احداث ۱۵ فقره کوره اقدام به تهیه زغال درختان جنگلی تاغ کرده بودند.
وی در ادامه گفت: در یک عملیات بسیار پیچیده و فداکاری ماموران یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری موفق به دستگیری ۲ نفر متخلف، توقیف یک دستگاه خودرو، ابزار وادوات قطع درخت از جمله اره موتوری، کشف و ضبط حدود ۲ تن زغال و ۲٫۵ تن چوب درخت تاغ شدند.