پاخور

پاخور ، کابینت،پاخور کابینت، پاخور چوبی، پاخور درب،
,پاخور پله, پاخور در, پاخور چوبی, پاخور چیست, پاخور كابينت, پاخور درب, عکس پاخور پله, پاخورهای چوبی,پاخور

مشخصات پاخور:

پاخور در ساخت‌وساز شهری به حفاظی قرنیز‌مانند که در طرف باز سکوهای کار برای جلوگیری از لغزش و ریزش ابزار کار و مصالح ساختمانی نصب می‌شود پاخور چوبی می‌گویند. پاخورها را معمولاً از چوب مناسب به ضخامت دست کم ۵/۲ سانتیمتر و به ارتفاع ۹۵ سانتیمتر می‌سازند.