قفل و لولا

لولا ، یراق
قفل لولا دستگیره, قیمت قفل ولولا, تولید کننده قفل و لولا, اتحادیه قفل ولولا, قفل لولا, فروش قفل ولولا, قفل و لولا بلکا

مشخصات قفل و لولا:

قفل و لولا

لولای مورد استفاده در پنجره های تک حالته، لولا 75 میلیمتر می باشد. يکی از ساده ترين قطعات پنجره تک حالته لولا ميباشد که از لحاظ فنی اختلافات حائز اهميتی ندارد. در اين لولاها صرفاً از مواد مصرفی (وزن لولا) کاسته می‌شود که باعث ضعيف شدن لولا و تحمل وزن پائين شده که به صورت پوک (توخالی) توليد می گردد و در هنگام رنگ کاری به صورت يک لايه و ضعيف رنگ می شود که بر اثر کوچکترين سايش، رنگ از بين می رود. وزن مناسب جهت لولا 75 میلیمتر، 83 گرم بوده که کاهش آن باعث ضعف لولا و کاهش قيمت ميگردد که توليد کنندگان محترم اکثر اوقات به اين نکته جهت خريد لولا توجه نمی‌کنند.

استانفروشگاهتلفنوب سایت
تهرانشرکت مدرن یراق77657613-4
تهرانشرکت ساروگلوبال77657613-4
تهرانشرکت سرزمین سبز تهران77657613-4
تهرانفروشگاه كبريا77657613-4