ریل کابینت

ریل ، یراق

ریل کشو, ریل کابینت, ریل کابینت بلوم, ریل کابینتی, انواع ریل کابینت, ریل کشویی کابینت, ریل کشو کابینت, قیمت ریل کابینت, نصب ریل کابینت, خرید ریل کابینت

مشخصات ریل کابینت:

در گذشته برای حرکت کشو در فایل ها و کالاهای چوبی از یک زهوار چوبی که بر روی بدنه متصل میشد و یک شیار که بر روی بدنه کشو ایجاد می گردید استفاده میشد. اما امروزه لرای خرکت آسانتر کشو و راحتی کار از ابزار و یراق آلات و قرقره های مخصوصی که به بدنه جعبه کشو و بدنه کار نصب می گردد ، استفاده می شود.اینک با دو نوع ریل که بیش از انواع دیگر استفاده می شود مخصوصا در انواع میزهای آرایش،کمدها و کابینت آشنا می شویم.

ریل های معمولی یا ساده که به صورت پلاستیکی یا فلزی عرضه می شوند و ریل های ساچمه ای که به صورت دو تایی و سه تایی ارایه می گردند. ریل های ساده برای کشو های سبک و ریل های ساچمه ای برای کشو های سنگین مورد استفاده قرار می گیرند.

ریل های ساده دارای دو نوار فلزی یا پلاستیکی هستند و روی هر یک قرقره ای نصب شده است

استانشرکت / فروشگاهتلفنوبسایت
تهرانفانتونی77657613-14
تهرانشرکت آلوم بُر77657613-14
تهرانشرکت ساروگلوبال77657613-14

در زیر بدنه هر جعبه یک ریل نصب شده و لنگه دیگر آن بر روی بدنه کار (میز آرایش و ….) از داخل نصب می گردد.

ریل ساچمه ای به دلیل داشتن حرکت روان تر و قابلیت باز شدن بیشتر نسبت به ریل معمولی در صنعت کاربرد بیشتری دارد.
از ویژگی های برتر ریل های ساچمه ای نسبت به ریل های ساده به جز تحمل وزن بیشتر ، می توان به ایمنی آن نیز اشاره کرد. در ریل های ساچمه ای ضامنی داخل ریل تعبیه شده است که از جدا شدن رو قسمت ریل و به عبارت بهتر از خارج شدن کامل کشو از داخل کار جلوگیری می نماید. این ضامن ها از خارج شدن ناخواسته کامل کشو مخصوصا توسط اطفال و خردسالان جلوگیری می نماید. برای خارج کردن کامل کشو از محوطه مخصوص آن کافی است ضامن های ریل را یافته و آنها را به بالا و یا پایین حرکت دهیم تا کشو آزاد گردد.