306 اصله چوب آلات قاچاق جنگلی در استان اردبیل کشف شد

306 اصله چوب آلات قاچاق جنگلی در استان اردبیل کشف شد

306 اصله چوب آلات قاچاق جنگلی در استان اردبیل کشف شد

با تلاش ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی استان وبا همکاری نیروی انتظامی306 اصله چوب آلات قاچاق جنگلی در استان اردبیل کشف وضبط شد

ترانزیت چوب‌آلات قاچاق‌ در رودبار به حداقل رسیده است

شهامت هدایت مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اردبیل روز یکشنبه گفت: این تعداد چوب آلات قاچاق جنگلی توسط سودجویان که قسمتی بصورت انبار در یکی روستا ها وقسمتی دیگر در حال حمل بود ومتخلفان قصد فروش آن در بازار آزاد داشتند.
وی بیان کرد: ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان اردبیل با همکاری نیروی انتظامی شهرستان هیربا اخذ دستور قضایی به محل مراجعه کرده و متهمان را دستگیر وچوب آلات قاچاق را به انبار اداره کل انتقال دادند
به گزاش روابط عمومی منابع طبیعی اردبیل ، در این رابطه سه نفر متخلف دستگیر وبا تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند
هدایت به مخربین ومتجاوزین به عرصه های جنگلی ومرتعی استان هشدار داد وگفت: در جهت پاسخگویی به دغدغه های مقام معظم رهبری مبنی بر جلو گیری ازتخریب عرصه های جنگلی ومرتعی توسط افراد فرصت طلب و سودجو ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی استان با آمادگی کامل وبا گشت شبانه روزی عرصه را برای متخلفین تنگ تر خواهند نمود.
چند روز پیش نیز ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی اردبیل 200 اصله چوب قاچاق را از قاچاقچیان کشف و ضبط کرده بودند.