کهگیلویه دارای بیشترین سرانه جنگل ایران

کهگیلویه و بویراحمد بیشترین سرانه از جنگل های ایران را دارد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: این استان با شش و یک دهم هکتار برای هر نفر بیشترین سرانه جنگل های ایران را دارد.

کهگیلویه و بویراحمد بیشترین سرانه از جنگل های ایران را دارد

بهشتی فر افزود: جنگل های زاگرس حدود 40 درصد جنگل های ایران را تشکیل می دهد، سهم استان کهگیلویه و بویراحمد از جنگل های زاگرس 20 درصد است.

وی عنوان کرد: در بین سطوح جنگلی استان، هفت درصد جنگل انبوه، 29 درصد نیمه انبوه، 53 درصد تنک، 9 درصد درختچه زار و دو درصد جنگل های دست کاشت است.
وی بیان کرد: ارزش تولید آب جنگل 14 برابر ارزش تولید چوب آن است.
وی گفت: مراتع استان 12 درصد مراتع حوزه زاگرس را تشکیل می دهد که 30 درصد آن مراتع خوب، 30 درصد متوسط و 40 درصد مراتع ضعیف است.
بهشتی فر افزود: کل علوفه تولیدی از سطح مراتع استان 540 هزار تن تخمین زده می شود.
وی بیان کرد: وسعت مراتع استان کهگیلویه و بویراحمد بیش از 480 هزار هکتار است که از این میزان حدود 384 هزار هکتار قلمرو زیست عشایر به حساب می آید.
بهشتی فر اظهار کرد:حدود یک هزار گونه گیاه دارویی در کشور وجود دارد که از این تعداد بیش از 460 گونه در کهگیلویه و بویراحمد است.
وی عنوان کرد: کهگیلویه و بویراحمد دارای تنوع آب و هوایی ویژه ای است و این تنوع موجب شده بیش از دو هزار و 300 گونه گیاهی در این استان بروید.
بهشتی فر ابراز داشت: کهگیلویه و بویراحمد با یک درصد مساحت کشور30درصد کل گونه های گیاهی کشور را در خود جای داده است.
کهگیلویه و بویراحمد با بیش از 16 هزار کیلومتر مربع مساحت در جنوب غربی ایران قرار دارد.