چوب ترمو چگونه تولید میشود

ترمووود نما
a

چوب ترمو چگونه تولید میشود

برای بشر از دیر باز این موضوع روشن بوده که حرارت دادن سطح چوب با آتش، مقاومت آن را برای استفاده های مختلف بالا‌‌ می‌برد.اولین قومی که از این دانش بهره عملی بردند وایکینگ ها بودند که از این گونه چوب ها برای مواردی از قبیل نرده های چوبی استفاده‌‌ می‌بردند. اگر چه اولین تحقیقات متمرکز و علمی در این زمینه در دهه چهل و پنجاه میلادی توسط محققین آلمانی و آمریکایی صورت گرفت، ولی فنلاندیها از اولین افرادی بودند که در دهه 90 میلادی این دانش را به تکنولوژی عملی تبدیل کردند.

چوب ترمو چگونه تولید میشود

مراحل تولید چوب ترمو:

ین پرسش برای بسیاری از مصرف کنندگان پیش‌‌ می‌آید که چوب عادی که در مقابل عوامل محیطی نظیر باران ، آفتاب و…….،مقاوم بنظر‌‌ نمی‌رسد چگونه میتواند برای نمای ساختمان به مدت طولانی استفاده شود.پاسخ ا ین پرسش در مراحل تولید ترمووود نهفته است.فرایند ترمو کردن، به روش های متفاوتی در دنیا اجرا‌‌ می‌شود .یکی از رایج ترین این روش ها به شرح زیر ‌‌ می‌باشد.

در فاز اول چوب در حالیکه توسط بخار محافظت‌‌ می‌شود،به سرعت تا حدود 100 تا 130 درجه سانتیگراد حرارت داده‌‌ می‌شود. این فرایند،رطوبت داخل چوب را تا حدود صفر درجه سانتیگراد کاهش‌‌ می‌دهد.

در فاز دوم حرارت تا حدود185 تا 215 درجه سانتیگراد افزایش مییابد.این درجه حرارت ها حدود 2 تا 3 ساعت بصورت ثابت باقی میماند.

درفازسوم توسط اسپری آب، درجه حرارت پایین آورده‌‌ می‌شود.سپس رطوبت چوب که به صفر درصد رسیده بود به 4 تا 7 درصد‌‌ می‌رسد.

در واقع کلیه باکتری های مضر داخل چوب و همچنین موادی که باعث تغییر فرم چوب (از قبیل رطوبت ،صمغ،…….)می شوددر این فرایند 36 ساعته بافت چوب را ترک کرده و یک چوب جدید به نام ترمو با قابلیت های بالا به وجود‌‌ می‌آورد.

چوب ترمو چگونه تولید میشود

مزایای استفاده از ترمو وود شامل موارد زیر‌‌ می‌شود:

– چوبی که توسط این تکنولوژی بدست‌‌ می‌آید، عمر طولانی خواهد داشت .
– مقاومت آن در مقابل عوامل خارجی از قبیل باران و نور آفتاب بسیار زیاد است.
– به دلیل نبود صمغ و مواد مورد علاقه حشرات در چوب ،ترمو وود در مقابل حشرات کاملا مقاوم است.
– به دلیل کاهش شدید رطوبت و صمغ،چوب سبک تر شده و نصب آن راحت تر و فشار وزن آن بر سطح زیرین کمتر ا ست.
– با توجه به اینکه رنگ چوب در این روش تیره تر‌‌ می‌شود، زیباتر و شکیلتر‌‌ می‌شود.
– به دلیل عدم استفاده از مواد شیمیایی، این چوب دوستدار محیط زیست (Enviroment friendly) است.
جالب است بدانیم صرفه نظر از گونه های مختلف درختان که ترمووود های مختلفی بدست‌‌ می‌دهد به طور کلی دو نوع ترمووود وجود دارد.

Thermo D = (حرف D- نمادی ازکلمه Durability یا ماندگاری و دوام است)
Thermo S = (حرفS نمادی ازکلمه stability یا پایداری است)

معمولا برای نماهای خارجی ساختمان بنا براستانداردهای بین المللی گزینه مناسب ، ترمو D‌‌ می‌باشد.

چوب ترمو چگونه تولید میشود