چوب بری های بروجرد از محیط زیست اخطار گرفتند

چوب بری های بروجرد از محیط زیست اخطار گرفتند

رییس اداره حفاظت محیط زیست بروجرد گفت: واحدهای چوب بری شهرستان بروجرد به دلیل نحوه فعالیت و ایجاد آلودگی در محیط زیستاخطار گرفتند.

چوب بری های بروجرد از محیط زیست اخطار گرفتند

مصطفی مصطفی وند افزود: واحدهای چوب بری با سوزاندن ضایعات خود باعث ایجاد آلودگی زیست محیطی برای ساکنان اطراف خود می شوند.
رییس اداره حفاظت محیط زیست بروجرد اظهار کرد: طبق قانون مدیریت پسماندها هرگونه سوزاندن پسماندها و ضایعات ممنوع است.
وی با بیان اینکه این واحدها تذکرات زیست محیطی را دریافت کرده اند، افزود: آموزش و ساماندهی این کارگاه ها نیازمند همکاری سایر ادارات از جمله اتحادیه مربوطه و شهرداری است.
وی گفت: این واحدهای چوب بری علاوه بر ایجاد آلودگی های زیست محیطی به دلیل قرار گرفتن در ورودی های شهر بروجرد چهره ناخوشایندی در ذهن مسافران ثبت می کنند.
مصطفی وند افزود: ضایعات چوب بری ها را می توان جمع آوری و به کارگاه های نئوپان سازی یا کارخانجات استفاده کننده از این ضایعات تحویل داد.
به گفته وی حدود 35 کارگاه چوب بری در مسیر جاده بروجرد خرم آباد واقع شده که به دلیل بی توجه به اخطارهای زیست محیطی به زودی با آنها برخورد می شود.