پارکت لمینت رومز-Rooms

لمینت رومز-Rooms laminate

پارکت لمینت رومز (Rooms) محصولی با کیفیت از گروه سوئیس کرونو یکی از بزرگترین واحدهای تولید محصولات چوبی اعم از : دیوارپوش، پارکت چوبی و پارکت لمینیت در جهان می باشد. این شرکت دارای کارخانه های متعددی در سطح اروپا همانند کشورهای آلمان، لهستان و روسیه بوده که پارکت لمینت Rooms در کشور آلمان در سه گروه استودیو ، سوئیت ، لافت تولید می شوند .

پارکت لمینت سوئیت محصولی با کیفیت از گروه سوئیس کرونو یکی از بزرگترین واحدهای تولید محصولات چوبی اعم از : پارکت چوبی و پارکت لمینیت در جهان می باشد. این شرکت دارای کارخانه های متعددی در سطح اروپا همانند کشورهای آلمان، لهستان و روسیه بوده که پارکت لمینت سوئیت جزوه سری ساخته شده برند Rooms آلمان است.

[ubergrid id=13110]

پارکت لمینت استودیو محصولی با کیفیت از گروه سوئیس کرونو یکی از بزرگترین واحدهای تولید محصولات چوبی اعم از : پارکت چوبی و پارکت لمینیت در جهان می باشد. این شرکت دارای کارخانه های متعددی در سطح اروپا همانند کشورهای آلمان، لهستان و روسیه بوده که پارکت لمینت استودیو جزوه سری ساخته شده برند Rooms آلمان است.

[ubergrid id=13126]

پارکت لمینت لافت محصولی با کیفیت از گروه سوئیس کرونو یکی از بزرگترین واحدهای تولید محصولات چوبی اعم از : پارکت چوبی و پارکت لمینیت در جهان می باشد. این شرکت دارای کارخانه های متعددی در سطح اروپا همانند کشورهای آلمان، لهستان و روسیه بوده که پارکت لمینت لافت جزوه سری ساخته شده برند Rooms آلمان است.

[ubergrid id=13129]