پاركت چوب طبیعی مايستر

پاركت چوب طبیعی مايستر

پاركت چوب طبیعی مايستر،طراوت و زندگي را از قلب جنگلهای حفاظت شده آلمان براي شما به ارمغان مي آورد.
به كارگيري وكاربرد يك رشته فرآيندهاي پيچيده براي فرآوري و توليد پاركت در شركت مايستر موجب شده است تا هر پاركت ويژ‍گيهاي طبيعي چوب بكاررفته در آن را حفظ كرده و به همراه داشته باشد.چوبهاي كلاسیک، همچون افرا و راش ،چوبهاي ویژه همچون نارون وصنوبر در كنار گونه هاي متنوع ومتفاوتي از چوبهاي بلوط ،جلوه ويژه اي به اين پاركتها بخشيده است.
از سوي ديگر استفاده از جلوه هاي ويژه خلاقانه و ابتکاری در سطح و بافت پارکت همانند
Saw-Cut ,Woodworm look ,Used look در عمل آوري سطوح پاركتها قدرت انتخاب را به طرز چشمگيري افزايش داده است.
به منظور سهولت و استحكام كليك ، از لايهHDF جهت ساختار مياني پاركت استفاده شده و با توجه به نوع كلكسيون از 5/2 تا6/3 ميلي متر چوب طبيعي به صورت Limed Wood, Smoked Wood, Brushed Wood, Color Treated Wood بر روي آن كار شده است . در لايه فوقاني بسته به نوع كلكسيون مربوطه از سطوح Duratec ,Weartec استفاده شده است .
پاركتهاي طبيعي مايستر در يازده كلكسيون متفاوت ،بسته به نوع چوب ،اندازه الوارها،طرح پاركت ونوع كليك عرضه شده اند و 25 سال ضمانت شركت مايستر جهت استفاده در محيط مسكوني را به همراه دارند.