واحد تولید خمیر کاغذ از کارتن های باطله در مازندران راه اندازی شد

واحد تولید خمیر کاغذ از کارتن های باطله در مازندران راه اندازی شد

واحد تولید خمیر کاغذ از کارتن های باطله در مازندران راه اندازی شد

قرارداد احداث این کارخانه با هدف تأمین مواد اولیه مواد سلولزی، حفظ محیط زیست و منابع اولیه و ترویج فرهنگ بازیافت در تابستان سال 1392 منعقد و عملیات اجرایی پروژه آغاز شد.

واحد تولید خمیر کاغذ از کارتن های باطله در مازندران راه اندازی شد

بنابر این گزارش طرح توسعه ای صنایع چوب و کاغذ مازندران با تکیه بر دانش کارکنان و متخصصین متعهد این کارخانه مورد بهره برداری قرار گرفت.
در حال حاضر شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران با تولید سالانه بیش از 185هزار تن انواع کاغذ ،بیش از 20 درصد از نیاز کاغذ مصرفی کشور را تامین می کند و با راه اندازی خط سوم، ظرفیت تولید این شرکت به 335 هزار تن کاغذ در سال افزایش می یابد.
شرکت چوب و کاغذ مازندران یکی از شرکت های بزرگ این صنعت در کشور است که 150 هزار هکتار از جنگل های استان را زیر پوشش قرار دارد.