هایگلاس باکیش

پلی گلاس باکیش گلاس ،پلی گلاس Bakis Gloss

مشخصات فنی پلی گلاس باکیش گلاس

نام هایگلاس: باکیش گلاس / Bakis GLOSS
ضخامت هایگلاس: 16 میلیمتر
عرض هایگلاس :1220 میلیمتر
طول هایگلاس: 2800 میلیمتر
تعداد ورق های گلاس در پالت: 20 ورق

در کارخانه هایگلاس باکیش ترکیه تکنیک مخصوص تولید برای ورقه های هایگلاس در نتیجه فعالیت های AR-GE توسعه داده شده است .با این تکنیک تولیدی مخصوص ، شرکت باکیش ترکیه موفق به تولید هایگلاس هایی درحد ورق های آکرلیک شده است.
بدون دیدن افکت بی نظیر سطوح پانل های هایگلاس باکیش(B.H.G) تصمیم گیری نکنید