نیاز ۵ میلیون مترمکعبی ایران به چوب

نیاز ۵ میلیون مترمکعبی ایران به چوب/ ضرورت اصلاح طرح تنفس جنگلها

ساری – طرح تنفس و استراحت جنگل های شمال در حالی از سوی برخی دستگاهها پیگیری می شود که نیاز سالانه ایران بیش از ۵ میلیون متر مکعب چوب و دو میلیون تن کاغذ بوده و با کمبود در این بخش مواجه است.

نیاز ۵ میلیون مترمکعبی ایران به چوب/ ضرورت اصلاح طرح تنفس جنگلها

خبرگزاری مهر – گروه استانها: در حال حاضر ظرفیت تولید کاغذ در کشور حدود یک میلیون تن بوده که مابقی از طریق واردات تامین می شود و ظرفیت تولید و استحصال چوب نیز حدود ۵۶۰ هزار مکعب است، کمبود نیازهای چوبی کشوردر حالیست که طبق مصوبه ای که از سوی دولت، طرح تنفس و استراحت جنگل ها برای توقف بهره برداریها مطرح شده است.
جمعی از مجریان طرح های جنگلداری و فعالان حوزه جنگل و صنایع چوب استانهای شمالی ظهر سه شنبه در جلسه ای در شرکت صنایع چوب و کاغذ به بررسی موانع و مشکلات فراروی اجرای طرح تنفس و استراحت جنگل ها پرداختند.
معاون مدیرکل صنایع شیمیایی و سلولژی وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور، میزان چوب مورد نیاز برای طرح های صنایع چوب و بخش های مختلف را پنج میلیون متر مکعب بیان کرد.
محمدعلی اسفندیاری ظهر سه شنبه در جمع مجریان طرح های جنگلداری شمال کشور در ساری، نیز با بیان اینکه جنگل بستر حیات و توسعه پایدار است، تصریح کرد: در سالهای اخیر مصرف چوب و کاغذ در کشور به شکل قابل توجه ای افزایش یافته است و توسعه شهرنشینی و تغییر صنایع لگوی مصرف نیز به این امر کمک کرد.
افزایش سرانه ام دی اف در کشور
وی با بیان اینکه مقدار مصرف سرانه ام دی اف در کشور بر اساس هر هزار نفر ۲۲ متر مکعب در حالیکه مصرف جهانی آن ۱۲ متر مکعب است، میزان نیاز کشور به کاغذ را دو میلیون تن بیان کرد و گفت: در حال حاضر ۱.۲ میلیون تن از طریق واردات تامین می شود.
اسنفدیاری تعدد واحدهای صنعتی گروه صنایع سلولوزی کشور را شش هزار و ۱۱۹ واحد معادل هفت درصد صنعت کشور بیان کرد و گفت: ۴.۵ درصد کل صنعت کشور را تشکیل می دهند.
وی با بیان اینکه میزان چوب قابل استحصال از منابع داخلی کشور از طرح های جنلگدرای ۶۷۰ هزارمتر مکعب بوده است گفت: این درحالی است که چوب واداتی ۶۶۰ هزار مکعب مکعب و مجموع چوب استحصال شده بیش از چهار میلیون متر مکعب بوده است.
اسفندیاری با بیان اینکه در سال های گذشته حدود یک میلیون متر مکعب چوب وارد می کردیم، گفت: برداشت چوب از طرح های جنگل داری کشور در سال ۹۲ به ۶۷۰ هزار متر مکعب و سال گذشته به ۵۳۰ هزار مترمکعب رسیده است.
وی با بیان اینکه در سال زراعت چوب در سال ۹۳ به ۳.۵ میلیون متر مکعب رسید گفت: در این حوزه باید بیشتر توجه و به عنوان یک قانون مدنظر شود.
اسفندیاری با بیان اینکه از ۴.۸ میلیون متر مکعب چوب حدود سه میلیون مترمکعب در اوراق فشرده مصرف می شود گفت: نیاز فعلی و آتی چوب و صنایع کشور ۲.۸ میلیون متر مکعب برای طرح های در دست اقدام است و در مجموع به بیش از پنج میلیون مترمکعب چوب نیاز داریم.
اسنفدیاری با اشاره به جنگل ها جزو منابع طبیعی تجدید شونده تقسیم بندی می شوند، تامین سوخت مورد نیاز، وجود دام، تغییر کاربری جنگل و تبدیل آن به اراضی زراعی، دفع و دغن زباله، برداشت غیرقانونی و برداشت چوب از جمله عوامل تخریب جنگل های کشور در سنوات اخیر بیان کرد.
سرانه ۲۲ کیلوگرمی مصرف کاغذ در ایران
ابوالفضل روغنی مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران نیز، با بیان اینکه، کاغذ از نظر سرانه ملی و توسعه فرهنگی در هر کشوری یک شاخصه است و اگر ادعا می کنیم کشوری فرهنگی هستیم نمی توانیم به موضوع فرهنگ بی توجه باشیم، سرانه مصرف کاغذ کشور را ۲۰ تا ۲۲ کیلوگرم اعلام کرد.
وی با بیان اینکه متوسط مصرف کاغذ در جهان ۵۰ کیلوگرم و در برخی از کشورها حدود ۱۵۰ کیلوگرم است، یکی از شاخص های مهم را در کشور صنعت بسته بندی بیان کرد و گفت: متاسفانه از سرانه جهان عقب هستیم.
وی از شرکت صنایع چوب و کاغذ به عنوان بزرگترین کارخانه کشور یاد کرد و نیاز کشور به کاغذ را دو میلیون تن دانست و گفت: ظرفیت ایجاد شده در کشور یک میلیون تن است و یک میلیون و۲۰۰ هزار تن نیز کمبود کاغذ داریم.
وی با اشاره به ظرفیت ۱۷۵ هزار تنی تولید کاغذ در کارخانه چوب و کاغذ گفت: پس از توافق وین، امیدها بیشتر شده است تا بتوانیم با رهنمودهای رهبری از موقعیت ها بهره بریم.
روغنی با بیان اینکه شاهد برخی تصمیمات غلط و غیرکارشناسی از جمله توقف یا تنفس برداشت از جنگل ها هستیمو گفت: این طرح غیرکارشناسی است.
وی با بیان اینکه وقتی قانون حمایت از تولید و رفع موانع تولید را مصوب می کنیم، تصریح کرد: برخی تصمیمات آنی و فاقد پشتوانه علمی مشکلاتی ایجاد می کند.
ضرورت اصلاح طرح تنفس جنگل ها
روغنی بر ضرورت اصلاح طرح تنفس یا توقف بهره برداری از جنگل ها تاکید کرد و گفت: یک شبه نمی توان در این زمینه تصمیم گرفت و این تصمیم در شرکت چوب و کاغذ مساوی با بیکار شدن هزار نفر اس.
مدیرعامل شرکت چوب و کاغذ مازندران گفت: آنجاهایی که دارای طرحهای جنلگدرای هستیم، جنگل ها دارای شرایط ایده آل هستند.
وی با اشاره به طرح تنفس جنگل ها، غیرکارشناسی است گفت: وقتی جنگل بدون مجری باشد مساوی با تخریب جنگل خواهد بود.
نماینده مردم قائمشهر، جویبار، سوادکوه در مجلس با بیان اینکه ما با تنفس جنگل ها مخالف هستیم زیرا طبق فرمایش کلام الله مجید اگر از عرصه ها استفاده نکنیم دچار خسارت می شویم.
نگاه به جنگل ها سنتی است
سیدهادی حسینی با تاکید بر ارائه برنامه برای حفظ و مدیریت جنگل گفت: متاسفانه برنامه ای درست برای بهره برداری وجود ندارد و نگاه به جنگل ها، سنتی است.
حسینی با بیان اینکه، اشکال در این است که نگاه کارشناسی به حوزه جنگل وجود ندارد، گفت: بیشتر شرکتهای بهره بردار جنگل در استان مازندران کار بهره برداری و خام فروشی انجام می دهند.
نماینده مردم قائمشهر و جویبار با اشاره به اینکه برخی شرکتهای بهره برداری اقدام به فروش پروانه قطع می کنند، تصریح کرد: برای تبدیل بهره برداریها به اشتغال باید برنامه ریزی شود و باید از همه ظرفیتهای جنگل استفاده شود و می توان در کنار طرح های جنگل داری به طرح های پرورش ماهی، اردک و غیره نیز توجه شود.
وی با این پرسش که چه برنامه برای ۹۱۰ هزار هکتار جنگل های بدون طرح جنگلداری در شمال وجود دارد گفت: نگاه به جنگل غیرکارشناسی و غیراقتصادی است و باید تغییر یابد.
جنگل شماال کشور بیش از ۱.۹ میلوین هکتار مساحت دارند که ۴۵ درصد آن فاقد طرح های جنگلداری است.