نمای لوور چوبی

نمای لوور چوبی

همانطورکه از اسم این نما پیداست نمای لوور نمایی است که مثل لوور دراپۀ باز یا نیمه باز سطح ساختمان را می پوشاند . از آنجا که سطح زیرین لور ها در نمای ساختمان پیداست باید زیر سازی ساختمان کامل باشد و این نما به صورت پوشش دوم نما بر روی ساختمان قرار می گیرد . سطح زیرین لوورها می تواند آجر ، سیمان ، سنگ و … باشد . البته در مواردی لوور ها به عنوان حفاظ کاربرد دارند و دیوار و در نتیجه نمای دیگری زیر آنها وجود ندارد .

نمای لوور چوبی

لوور ها به صورت افقی و یا عمودی قابل اجرا می باشند و از دید مستقیم افراد بیرون به داخل ساختمان جلوگیری می نمایند . جلوگیری از ورود نور و تابش آفتاب به داخل ساختمان نیز خصوصیت دیگر نما لوور است و از این رو بهتر است در ساختمان ها و مکان های مناسب به کار گرفته شود. تیغه های لوور ها می توانند از متریال های مختلف تشکیل شوند . پروفیل های آهن ، چوب و آلومینیوم و ورق های کامپوزیت از متریال های متداول در اجرای نمای لوور هستند که بسته به بودجه ، ساختمان و موقعیت آب و هوایی در این نما مورد استفاده قرار می گیرند . شکل تیغه های لوور نیز می تواند متفاوت باشد . از متداول ترین انواع لوور ها ، لوور دوکی شکل و لوور مکعبی است . با استفاده از باکس های کامپوزیتی نیز می توان نمای لوور اجرا نمود .
نمای لوور می تواند به صورت ثابت یا متحرک اجرا گردد . در نوع متحرک با استفاده از کنترل از راه دور یا کلید لوور ها باز یا بسته می شوند . هزینه زیاد نمای لوور متحرک معمولا اجرای این نما را فقط در ساختمان های خاص میسر می سازد .

نمای لوور چوبی