ناتوانی ایران در تولید چوب بستنی

ناتوانی ایران در تولید چوب بستنی

ناتوانی ایران در تولید چوب بستنی

رئیس سابق مجمع عالی واردات گفت: فرآیند پیچیده تولید و اهمیت حفظ بهداشت باعث شده در کشور قادر به تولید چوب بستنی نباشیم.

ناتوانی ایران در تولید چوب بستنی

به گزارش نگاه امروز , حسین برخوردار رئیس سابق مجمع عالی واردات، درباره واردات کالاهای عجیب مانند میخ طویله گفت: بعید به نظر می رسد در لیست اقلام وارداتی کشور دیگر چنین کالایی باشد.

وی ادامه داد: با این حال زمانی که سرفصل برای واردات یک کالا وجود داشته باشد و تعرفه ای برای آن تعریف شود، امکان واردات آن هم وجود دارد.

طویله ای دیگر نیست که میخ آن را وارد کنند

رئیس سابق مجمع عالی واردات گفت: با تمام این شرایط در حال حاضر دیگر طویله ای در کشور وجود ندارد که بخواهیم میخ آن را بخواهد.

ناتوانی ایران در تولید چوب بستنی

وی افزود: در حال حاضر در لیست واردات کشور، چوب بستنی وجود دارد. اگرچه واردات این کالا عجیب به نظر می رسد، اما فرآیند پیچیده تولید و اهمیت حفظ بهداشت در آن باعث شده در کشور قادر به تولید نباشیم.

برخوردار تصریح کرد: شاید واردات اقلامی مانند چوب بستنی به کشور عجیب باشد ولی به دلیل ناتوانی ایران در تولید آن مجبور به واردات آن هستیم.

واردات خودرو 2500 سی سی همچنان ممنوع

رئیس سابق مجمع عالی واردات همچنین در خصوص واردات بی رویه خودرو نیز گفت: واردات خودروهای با ظرفیت بالای 2500 سی سی همچنان ممنوع است.

وی ادامه داد: در فصل تابستان خودرو بعد از کنجاله و سویا دومین کالای وارداتی کشور بود که بیشتر از دیگر کالاها وارد کشور شده است.

گفتنی است چندی پیش نیز در رسانه ها لیستی از واردات کالاهای عجیب از جمله سنگ پا منتشر شد که واردات میلیاردی چوب بستنی و برخی دیگر از اقلام نیز در این لیست قرار دارند.