نابودی 7000هکتار ازجنگل های باشت توسط حشره چوبخوار

نابودی 7000هکتار ازجنگل های باشت توسط حشره چوبخوار

نابودی 7000هکتار ازجنگل های باشت توسط حشره چوبخوار

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری باشت گفت: 15 درصد از جنگل های بلوط در باشت معادل 7000 هکتار بر اثر حمله حشره چوبخوار نابود شده است.

نابودی 7000هکتار ازجنگل های باشت توسط حشره چوبخوار

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه کهگیلویه وبویراحمد سامان گرجی در جمع خبرنگاران افزود: بیش از 105 هزار هکتار عرصه جنگل و مرتع در شهرستان باشت وجود دارد که از این میزن 18 هزار هکتار مرتع است.

وی بیان کرد: 15 درصد از جنگل های بلوط در باشت معادل هفت هزار هکتار بر اثر حمله حشره چوب خوار نابود شده است.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری باشت تصریح کرد: پدیده خشک شدن درختان بلوط ازسال 88 آغاز شده است.

گرجی عنوان کرد: 49 میلیارد ریال اعتبار برای احیاء جنگل ها نیاز است.

وی ادامه داد: بازسازی جنگل های تخریب شده بر اساس مصوبه دولت از سال 92 آغاز شده و تا کنون ادامه دارد.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری باشت خاطرنشان کرد: این بازسازی در قالب قطع و امحا گونه های آسیب دیده و کاشت بلوط و بنه به جای است.

گرجی بیان کرد: 100هکتار از جنگل های آفت زده منطقه شلالدان و بوستان این شهرستان با اعتباری بیش از 700 میلیون ریال در سال گذشته احیا شده است.

وی اضافه کرد: این طرح با هدف کنترل آفات بیماری زغالی و آفات ناشی از سوسک چوب خوار بلوط در این شهرستان اجرا شده است.