طریقه نصب درب ضد سرقت

درب ضد سرقت چینی

درب ضد سرقت را می توان به روش های مختلف نصب کرد. در این مقاله به دو روش پرکاربرد اشاره می کنیم. بهتر است که عمل نصب درب ضد سرقت توسط نجار صورت بگیرد. در هر دو روش ابتدا باید ابعاد آن را به درستی تنظیم کرد. این دو روش عبارتند از:

روش جوش دادن با استفاده از دستگاه جوش
روش پیچ رول با استفاده از دریل

روش نصب درب ضد سرقت

طریقه نصب درب ضد سرقت به روش جوش دادن:

در این روش درب ضد سرقت را از قسمت بیرون وارد چهارچوب می کنیم در همان حالت برای اطمینان از عملکرد صحیح درب آن را باز و بسته می کنیم. سپس با دستگاه جوش در شیار های موجود در چهارچوب درب چند خال جوش ایجاد کرده مجددا عمل باز و بسته کردن درب را انجام می دهیم در صورت تراز بودن ودرست عمل کردن درب، آنرا به طور کامل به چهارچوب جوش می دهیم.

طریقه نصب درب ضد سرقت به روش پیچ رول:

در روش پیچ رول نیازی به چهارچوب انتظار نیست. البته از این روش بیشتر برای نصب درب ضد سرقت در دیوار های مستحکم بتنی استفاده می شود. در این نوع نصب ابتدا سطوح را اندازه گیری و کاملا صاف می کنند. سپس درب ضد سرقت را در آن قرار می دهند و بعد از تراز کردن درب را به منظور اطمینان از عملکرد صحیح آن باز و بسته می کنند. و در نهایت در دیوار با استفاده از دریل سوراخ هایی را ایجاد کرده و پیچ رول ها را در آن قرار داده و با استفاده از آچار مخصوص آن را محکم می کنند.

طریقه نصب درب ضد سرقت در دیوارهای پارتیشنی:

قبل از نصب فریم یا چارچوب درب ضدسرقت حتما ابعاد را با دقت اندازه‌گیری کنید و فراموش نکنید که چهارچوب انتظار را با ضد زنگ عایق کنید تا مانع پوسیدگی و دوام بیشتر درب شوید. حتما اندازه قطر فریم را کنترل کنید تا موجب دویدگی و پیچیدگی چارچوب نشود. پس از آن حتما شاقول و تراز شود. دقت کنید که در مراحل بنایی از حرکت احتمالی آن جلوگیری کنید. چهارچوب انتظار باید طوری نصب شود که سطح بالای پاخور آن با سطح کف نهایی مماس شود و پایین تر و یا بالاتر از آن نباشد. پس از اتمام بتن ریزی و گچ کاری و پایان رنگ کاری می‌¬توان اقدام به نصب درب ضد سرقت کرد.

طریقه نصب درب ضد سرقت

طریقه نصب درب ضد سرقت به روش رول بولت:

در صورتی که دیوار هایی که می‌خواهید درب را درون آن نصب نمایید از مقاومت کافی و مناسب برای نصب توسط رول بولت برخوردار باشد (مانند دیوار های بتنی، ۳۵ سانتی متری آجری) می توانید از این روش استفاده کنید. البته در صورت استفاده از سفال تیغه ای می¬‌بایست حداقل ۱۵ سانتی‌متر از لبه داخلی فریم را با ملات ماسه سیمان آستر سازی و مقاوم کنید.
برای نصب ابتدا باید از تراز و شاغول بودن محل نصب و صاف بودن سطوح مطمئن شوید سپس درب را چند مرتبه باز و بسته کرده تا از عملکرد صحیح قفل و لولا اطمینان حاصل کنید. پس از تراز کردن ضلع های مختلف چارچوب، آن را در محل خود تا انتهای عملیات بصورت ثابت نصب کرده و توسط دریل از محل سوراخ های تعبیه شده در چهارچوب مطمئن شوید و سپس اقدام به سوراخ کردن دیوار ‌نمایید. حال مجددا از تراز بودن چارچوب اطمینان حاصل نموده و رول بولت به حفره های ایجاد شده ‌وارد کنید. توجه داشته باشید که پیش از ورود رول بولت ها توسط یک پیچگوشتی و یا یک میله و چکش رول بولت ها را تا انتها وارد سوراخ ها نموده و بعد توسط آچارهای مخصوص اقدام به محکم نمودن پیچ های رول بولت کنید. پیچ ها باید بصورت تدریجی و همزمان با یکدیگر محکم شود تا تراز درب به هم نریزد.