طراحي جزيره آشپزخانه

آشپزخانه جزیره ای کوچک

يکي از فضاهاي پيچيده براي طراحي در يک خانه، آشپزخانه است – و فهميدن اينکه چگونه مي توان يک جزيره را طراحي کرد براي صاحبان خانه گيج کننده است.کاربران زيادي هستند که بحث مي کنند چگونه در مورد اندازه جزيره آشپزخانه تصميم گيري کنند. هيچ فرمول خاصي براي اندازه گيري جزيره وجود ندارد، هر چند که بعضي از دستورالعمل هاي اندازه گيري مي توانند به شما کمک کنند. طراحان آشپزخانه Thomas Ahmann و Steve Justrich با شش پرسش اساسي زير توصيه هاي خوبي براي برنامه ريزي جزيره آشپزخانه عرضه کرده اند که ما در اين مقاله تنها به سه پرسش اول خواهيم پرداخت :

کابینت جزیره مدرن

وظيفه جزيره آشپزخانه چيست؟

قبل از اينکه شما شروع به فکر کردن در مورد راه حل هاي هوشمندانه نگهداري اقلام بکنيد، تعيين کنيد که وظيفه اصلي جزيره شما چه خواهد بود. در اکثر جزيره ها، يک طرف جزيره را به آشپزي و يک طرف ديگر را به خوردن اختصاص داده اند، اما ترجيح شما چيست؟ ميز کار، پخت و پز، تميز کردن، غذا خوردن يا امور سرگرم کننده؟ يا قرار است از آن براي همه کارهاي خانه استفاده کنيد؟ اگر شما مي خواهيد لوازم خانگي و سينک ظرف شويي در جزيره تان باشد، فضاي بيشتري نياز خواهيد داشت. اگر از آن فقط براي وعده هاي غذايي گاه به گاه استفاده کنيد، اولويت شما بايد يک جزيره با فضايي براي نشستن باشد. Ahmann مي گويد: «جزيره آشپزخانه زيرمجموعه کوچکي از موضوعات مربوط به طراحي کلي آشپزخانه است که بايد به آن توجه شود. » جزيره جايي است که بيشترين تمرکز بايد در آن صورت بگيرد.

آشپزخانه جزیره ای کوچک

چه لوازم خانگي اي در جزيره آشپزخانه تان نياز داريد؟

اگر تصميم گرفته ايد که لوازم خانگي در جزيره آشپزخانه تان داشته باشيد، شما نياز به برنامه ريزي عملي خواهيد داشت. Justrich مي گويد: «اگر سينک ظرف شويي اصلي در جزيره است، شما نياز به يک ماشين ظرفشويي خواهيد داشت و بايد تصميم بگيريد که اين ماشين به سمت راست سينک قرار بگيرد يا به سمت چپ سينک. » آشپزخانه شما چقدر بزرگ است؟ اگر شما يک آشپزخانه بزرگ داريد و يخچال شما نزديک جزيره نيست، شما ممکن است که يک يخچال توکار در نزديکي خود بخواهيد. اگر شما مشغول نصب يک اجاق هستيد، فضايي را براي دريچه هود نيز بايد در نظر بگيريد. يک ليستي از هر آنچه که در جزيره آشپزخانه تان مي خواهيد به ترتيب اولويت تهيه کنيد. ممکن است که نتوانيد همه چيز را در جزيره آشپزخانه تان قرار دهيد اما سعي کنيد که حداقل پنج اولويت بالاي خود را داشته باشيد.

چقدر فضاي نگهداري نياز داريد؟

از اينها بستگي به طراحي آشپزخانه شما دارد. اگر شما تعداد زيادي کابينت در آشپزخانه خود داريد، ممکن است فضاي نگهداري در جزيره اولويت شما نباشد. در چنين شرايطي ممکن است بخواهيد سينک و ساير لوازم خانگي را در جزيره تان قرار دهيد، اما سعي کنيد فضايي را نزديک سينک براي ابزارهاي آشپزي و تخته گوشت ايجاد کنيد. Justrich مي گويد: «معمولاً دو کابينت زميني 60 سانتيمتري پشت به پشت، بيشتر در زير جزيره منطبق مي شود. » از طرفي Ahmann پيشنهاد مي دهد که جزيره تان را به عرض 90 سانتيمتر ايجاد کنيد، چرا که اين ابعاد زيباتر به نظر مي رسد – اگرچه گاهي اوقات عرض 60 سانتيمتر مناسب تر است. البته طول جزيره مي تواند به اندازه 120 سانتيمتر باشد، اما اگر نياز داريد که سينک ظرفشويي، ماشين ظرفشويي و اجاق گاز صفحه اي را در جزيره قرار دهيد، او پيشنهاد مي کند که برنامه ريزي تان را براي حداقل 2 متر انجام دهيد.

طراحي جزيره آشپزخانه