صفحه کابینت کابیناپ

صفحه کابینت کابیناپ

مشخصات فنی صفحه کابینت کابیناپ :

نام صفحه کابینت: کابیناپ/ Cabinup
ضخامت صفحه کابینت:۳۲ ,۶۴,۴۸میلیمتر
عرض صفحه کابینت:۶۰ سانتیمتر الی ۹۰ سانتیمتر
طول صفحه کابینت: ۴۱۰ سانتیمتر و۳۶۰ سانتیمتر

مزایای صفحات مواد میکرو نانو کابیناپ:

۱_فشردگی بالا نسبت به پلی وودهای معمولی(دانسیته بالاتر)
۲_استحکام‌بیشتر
۳_خواص فیزیکی مناسب تر
۴_طول عمر و ماندگاری بالاتر
۵_افزایش مقاومت در برابر خردگی،
و سایش و پوسیدگی
۶_افزایش مقاومت در برابر آب
۷_چسبندگی بهتر HPL و هرگونه روکش مورد استفاده
۸_کاهش افزایش طولی و عرضی در دمای مختلف(کمترین انبساط و انقباض)