شرکت صنعتی ارس چوب

 • نام مدیر :

 • ایمیل مدیر :

 • مسئول فروش :

  زهره وند
 • ایمیل مسئول فروش :

 • تلفن :

  021-77657613-4
 • فکس:

  021-77657613
 • موبایل :

 • آدرس :

 • آدرس سایت :

 • رزومه :

  شرکت صنعتی ارس چوب تولید کننده انواع صفحه درب کابینت ،انواع صفحات لبه گرد (صفحه ٦٠ يك لب ٣٢ ميل ، صفحه کابینت ٦٠ دو لب ٣٢ ميل ، صفحه ٦٠ يك لب ٥ سانت ، صفحه کابینت ٦٠ دو لب ٥ سانت ، صفحه ٦٠ يك لب پلي وود ٣٢ ميل ،صفحه ٦٠ دو لب پلي وود ٣٢ ميل ، صفحه کابینت ٦٠ يك لب ٥ سانت پلي وود ،صفحه کابینت ٦٠ دو لب ٥ سانت) پلي وود.صفحات فرم داده جهت جهت ساخت هر نوع دکوراسیون خانگی. تمامي صفحه ها با مغز واناچاي و روكش جنتاش ميباشد.