شرکت دوراندیش

 • نام مدیر :

  میرجواد دوراندیش

 • ایمیل مدیر :

  info@durandish.com
 • مسئول فروش :

 • ایمیل مسئول فروش :

 • تلفن:

  77657613-14
 • فکس:

  77657613-4
 • موبایل :

 • آدرس:

  کرج , میدان آزادگان

 • آدرس سایت :

  www.durandish.com
 • رزومه :

  دور اندیش با تولیدات گوناگون تجهیزات صنعت چوب و ارائه خدمات بهداشت محیط کار و همچنین مشاوره تخصصی در صنعت چوب سعی در پیشرفت و اعتلای این صنعت دارد.
  ساخت اتاقهای رنگ در صنایع چوب و ساخت مکنده های مرکزی برای کارخانه ها گوشه ای از این فعالیتهاست
  از آنجا که آمد و شد به کارخانه ها و کارگاهها جهت بازدید و بررسی خطوط تولید در برنامه کاری چندین ساله دوراندیش قرار داشته و دارد، متوجه نقصان ماشین آلات چه آن دسته از ماشینهای ساخت داخل و آن دسته از ماشینهایی که پس از بیست سال توقف، در ورود ماشین های صنایع درودگری ما معمول بوده است در نتیجه پیشرفت هم در تولیدات داخلی بسیار ناچیز و ماشین های وارد شده از خارج نیز فقط جنبه سودآوری آن در تجارت برای صاحبان تجارت خوب بوده است، قبلا این ماشینها در کشورهای صاحب صنعت مورد استفاده با کیفیتهای پایین قرار نمی گیرد. واردات تا کنون از نظر ورود، استانداردی برای آنها قائل نشده اند، اغلب این ماشینها با هر آلیاژ از حیث متالوژی و از نظر مکانیکی و الکترونیکی باری به هر جهت وارد کشور می شود. کمتر خریداری به این نکات توجه دارد. تاکیدا این مطلب فوق العاده حائز اهمیت است، که باید مورد بررسی و دقت قرار گیرد.
  در این راستا دوراندیش اقدام به بررسی تولیدات کارخانه های سازنده ماشینهای صنایع چوب در دنیای صنعتی بخصوص اروپا نموده است که ماحصل آن یک تعداد ماشین آلات صنایع چوب را به صاحبان صنایع چوب معرفی می نماید و این روند تحقیق و بررسی همچنان ادامه دارد.