شرکت تولید فیبرایران

شرکت تولید فیبر ایران
 • نام مدیر :

 • ایمیل مدیر :

  info@towlidefibre.com
 • مسئول فروش :

 • ایمیل مسئول فروش :

  info@towlidefibre.com
 • تلفن :

 • فکس:

  77657613
 • موبایل :

 • آدرس :

  گیلان، جاده رشت به بندرانزلی، منطقه آزاد انزلی

 • آدرس سایت :

  www.fibreiran.com
 • رزومه :

  شرکت تولید فیبر ایران به عنوان تنها تولید کننده انواع فیبر در ایران تلاش می نماید با حفظ و ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت با هدف حفظ ثبات کیفی، در راستای افزایش کمی محصولات تولیدی، بهره وری و توسعه پایدار، همزمان با رعایت الزامات قانونی کشور و بهبود مستمر آن ها گام بردارد و در همین راستا خط مشی مدیریت کیفیت شرکت به شرح زیر بیان می گردد:

  • ارتقــاء ســــطح رضايت مشتريــان و طرف هاي ذينفــع از طريق دريافت نيــازها و برآورده ســـازی خواســته های آنان
  • رعايت استاندارد، قوانين و مقررات زيست محيطي و ايمني و بهداشت شغلي كشور
  • تلاش در جهت پيشگيري و كاهش حوادث، مصدوميت ها و بيماري هاي شغلي و كنترل مستمر آن ها
  • آموزش مستمر كاركنان، ارتقاء آگاهي و مهارتهاي شغلي آنان
  • مشاركت همه جانبه كليه كاركنان در حفظ، نگهداري و ارتقاء سيستم مديريت کیفیت
  • استفاده بهينه از منابع و انرژي با در نظر گرفتن توسعه پايدار
  • حصول اطمينان از عملكرد صحيح و موثر سيستم و ميزان تحقق اهداف از طريق ارزيابي دوره اي سيستم مديريت کیفیت

رنگ بندی ام دی اف رویال

رنگ بندی هایگلاس رویال