شرکت آفتاب آسیا

 • نام مدیر :

 • ایمیل مدیر :

 • مسئول فروش :

 • ایمیل مسئول فروش :

 • تلفن :

  77657613-4
 • فکس:

  77657613
 • موبایل :

 • آدرس :

 • آدرس سایت :

 • رزومه :

  شرکت آفتاب آسیا تولید کننده هایگلاس با مغزMDFبا روکش های کره وچین تنوع110رنگ ،تولید کننده هایگلاس با مغز پی وی سی110رنگ ،تولید کننده EPLوروکشهای اسپانیائی40رنگ متنوع،تولیدEPLوروکشهای اسپانیائی40رنگ متنوع،نئوپان خام وملامینه درسایزهای مختلف،تولید کننده فومیزه با روکش هایگلاس