سنگ کورین سامسونگ – samsung corian

سنگ کورین سامسونگ - samsung corian

سنگ کورین سامسونگ (Samsumg) با ابعاد 368*76 در 6 گروه قابل عرضه می باشد:
Solid- در این گروه با به کار گیری ذرات ریزی همانند شن دامنه ی وسیعی از رنگها ایجاد شده که در زمینه های مختلف قابل استفاده می باشد.
– Aspenدر این گروه دانه های ریز و متوسط باهم ترکیب شده و در یک زمینه ی مات را تشکیل می دهند.
Sanded- در این گروه با به کار گیری ذرات ریزی همانند شن دامنه ی وسیعی از رنگها ایجاد شده که در زمینه های مختلف قابل استفاده می باشد.

Pebble – این گروه ترکیبی از دانه های ریز ، متوسط و درشت هستند که محصول نهایی به نوعی طرح گرانیتی شبیه است
Quarry- رنگ‌هاي شفاف با قطعات كريستالي كه در سايزهاي مختلف قابل دسترسي هستند.
Tempest – در این گروه دانه های درشت و شکسته شده ی تیز بکار رفته که با توجه به شفافیت بسیار زیاد دانه ها ، عمق صفحات قابل رویت میباشد.