سبقت ایران از 98 کشور در تولید چوب صنعتی به‌ رغم فقر جنگلی

سبقت ایران از 98 کشور در تولید چوب صنعتی به‌رغم فقر جنگلی

سبقت ایران از 98 کشور در تولید چوب صنعتی به‌ رغم فقر جنگلی

فائو از برداشت 730 هزار مترمکعب چوب صنعتی از جنگل های ایران در سال گذشته خبر داد و اعلام کرد این کشور با وجود فقر جنگلی بیشتر از 98 کشور چوب صنعتی از جنگل های خود برداشت کرده است.

سبقت ایران از 98 کشور در تولید چوب صنعتی به‌ رغم فقر جنگلی

، آمار منتشر شده از سوی سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی(فائو) نشان می دهد ایران به رغم این که با فقر پوشش جنگلی مواجه است هر ساله هزاران مترمکعب چوب از جنگل های خود برداشت می کند. در میان 174 کشور جهان، ایران از 98 کشور برداشت چوب بیشتری از جنگل های خود داشته است. بر اساس این گزارش در سال 2014 بالغ بر 730 هزار مترمکعب چوب صنعتی از جنگل های ایران برداشت شده است که این رقم بیشتر از میزان برداشت چوب صنعتی در 98 کشور جهان بوده است. به عبارت دیگر ایران از نظر میزان برداشت چوب صنعتی از جنگل های خود در رتبه 76 جهان قرار گرفته است. چین بیشترین میزان برداشت چوب صنعتی از جنگل های خود را دارد.
این کشور با برداشت 138 میلیون مترمکعب چوب در سال 2014 رتبه نخست جهان را از این نظر به خود اختصاص داده است. برزیل با برداشت 97 میلیون مترمکعب و آمریکا با برداشت 95.4 میلیون مترمکعب به ترتیب رتبه های دوم و سوم را از این نظر به خود اختصاص داده اند. میزان برداشت چوب در برخی کشورهای دیگر عبارت است از: روسیه 63.1 میلیون مترمکعب، هند 43.3 میلیون مترمکعب، فرانسه 8.4 میلیون مترمکعب، ترکیه 6.7 میلیون مترمکعب، پاکستان 2.5 میلیون مترمکعب، و ایتالیا 944 هزار مترمکعب. فائو در ادامه گزارش خود از ثبات برداشت چوب صنعتی از جنگل های ایران طی سه سال گذشته خبر داده است.
بر اساس این گزارش در سال های 2013 و 2012 نیز سالانه 730 هزار مترمکعب چوب صنعتی از جنگل های ایران برداشت شده است. با این حال در بازه زمانی 5 ساله میزان برداشت چوب از جنگل های ایران کاهش داشته است. در سال های 2010 تا 2014 در مجموع 3.574 میلیون مترمکعب چوب صنعتی از جنگل های ایران برداشت شده است که این رقم نسبت به 5 ساله قبل از آن کاهش 7 درصدی داشته است. برداشت چوب صنعتی از جنگل های ایران در سال های 2005 تا 2009 بالغ بر 3.843 میلیون مترمکعب گزارش شده بود.