سايه مرگ برسر جنگل ها

سايه مرگ برسر جنگل ها

کاهش کيفيت و کميت جنگل هاي کشور بر کسي پوشيده نيست و کارشناسان جنگل بر جلوگيري از تخريب عرصه ها تأکيد دارند. رئيس سازمان حفاظت محيط زيست کشور چند روز پيش با تأکيد بر روند مقابله با تخريب عرصه هاي جنگل گفت: “دولت براي مقابله با زمين خواري برنامه هاي جدي در پيش گرفته است و با اين که هم اکنون 6.5 تا ۷ درصد مساحت کشور را جنگل ها تشکيل مي دهند، گزارش ها حاکي از کاهش مساحت جنگل هاست.
سلامت نیوز: سايه مرگ برسر جنگل ها

سايه مرگ برسر جنگل ها

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه خراسان، بهره برداري بي رويه، قاچاق چوب، تغيير کاربري اراضي، زمين خواري و برداشت بي رويه از عوامل تهديدهاي فراروي جنگل هاست. همچنين تغيير اقليم و خشکسالي از ديگر عواملي است که سبب کاهش کميت و کيفيت جنگل ها شده است.”

حدود ۷ درصد کل مساحت کشور را جنگل ها تشکيل مي دهد و اين ميزان بسيار پايين تر از حد متوسط و ميانگين جهاني است .ايران چهل و هفتمين کشور از نظرمساحت جنگل است.

جنگل هاي ايران قدمت زياد و ارزش هاي غيرقابل احصايي براي کره خاکي دارند اما متأسفانه طي سال هاي اخير شاهد تخريب و نابودي جنگل هاي کشور هستيم .دکتر محمد اميني رئيس پيشين موسسه تحقيقات و کشاورزي منابع طبيعي استان مازندران به خراسان گفت:روزانه ۴۰ هکتار از جنگل هاي شمال کشور تخريب مي شود در وضعيت فعلي و با امکانات محدودي که دو سازمان جنگل ها و محيط زيست براي حفاظت از جنگل دارند، وجود قاچاقچيان و زمين خواران باعث جنگل زدايي و شدت گرفتن تخريب جنگل ها شد و اگر اين روند ادامه يابد ديگر آثاري از جنگل هاي شمال نخواهد بود و بايد آگاه بود که درخت هاي جنگل هر سال بذر ندارد و به طور متوسط بذردهي آن ها سه تا هفت سال طول مي کشد.

طي ۵۰ سال گذشته فقط توانسته ايم ۳۰۰ هکتار نهال کاري کنيم. مهندس کاظم نصرتي رئيس جامعه جنگل باني کشورنيز در اين باره به خراسان گفت: برخي معتقدند اگر تخريبي در حوزه جنگل هاي کشور اتفاق بيفتد جاي آن درخت کاشته مي شود. اين تفکر غلطي است چرا که طبيعت در هر نقطه اي شرايط خاص خود را دارد، ايجاد و کاشت جنگل هاي شمال يا زاگرس در ديگر مناطق کشور امکان پذير نيست اگر جنگل هاي شمال را حفاظت کنيم و خود در تخريب آن دست نداشته باشيم نيازي به کاشت درخت نيست.

وي يادآور شد: بسياري از نقاط کشور نياز به کاشت درخت دارد اما مهم تر از آن حفاظت است که اگر جنگل ها و مراتع کشور مديريت شوند نيازي به کار زيادي نيست زيرا طبيعت مي تواند خود را احيا و بازسازي کند ولي بايد با عواملي که منابع طبيعي و محيط زيست کشور را با خطر نابودي مواجه کرده مقابله کرد. يک کارشناس محيط زيست نيز به خراسان گفت: به نظر مي رسد جنگل هاي ايران نيازمند نگاهي فرا بخشي و قدرتمند در حوزه هاي حفاظتي است و نظرات کارشناسي و تخصصي کارشناسان درباره نابساماني جنگل ها مي تواند هشدار جدي براي تقويت برنامه ريزي و توجه بيشتر مسئولان باشد.

به گفته دکتر هادي کيادليري، رئيس انجمن جنگل باني کشور بر اساس اعلام سازمان جنگل ها از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۸۶ سالانه حدود ۳ هزار هکتار از جنگل هاي کشور تخريب شده است و آتش سوزي جنگل هاي کشور در برخي ماه هاي سال گذشته نسبت به سال ۹۲ افزايش ۵۰ درصدي داشته است. اين کارشناس جنگل به تعريف جنگل اشاره کرد و گفت: فائو از جنگل چنين تعريفي دارد: نيم هکتار زمين که درصد تاج پوشش درختان آن به سطح زمين بيش از ۱۰ درصد باشد جنگل ناميده مي شود اما سازمان جنگل ها در تعريف جنگل ميزان تاج پوشش درختان را ۵ درصد اعلام مي کند که با اين تعريف وسعت جنگل هاي کشور حدود ۱۴ ميليون و ۳۰۰ هزار هکتار است.

سرانه جهاني جنگل به شکل ميانگين حدود شش دهم هکتار براي هر شخص است، اما در کشور ما اين آمار به کمتر از دو دهم مي رسد که با اين ميزان جنگل حدود ۷ درصد از سطح کشور را پوشش مي دهد بنابراين بايد براي حفاظت و جلوگيري از تخريب آن ها کوشيد و نبايد فراموش کرد که حتي کشورهايي که حدود ۲۵ درصد از مساحت کشورشان را جنگل پوشش مي دهد به لحاظ پوشش جنگلي شرايط مطلوبي ندارند.

بهزاد انگورج تقوي معاون سازمان جنگل ها به مهر گفت: مديريت جنگل ها در گيلان مطلوب نيست و ساکنان جنگل بايد به مرحله درآمدزايي برسند. پروژه بين المللي حفاظت از جنگل هاي هيرکاني از دو سال پيش آغاز شده و اجراي آن در سال ۹۳ در قالب تفاهم نامه اي پنج ساله با استانداران سه استان گيلان، مازندران و گلستان به امضا رسيده است تا در زمينه مديريت جنگل ها اقدامات عملي صورت گيرد.

مهندس فريبرز غيبي رئيس مرکز جنگل هاي خارج شمال در اين باره به خراسان گفت: عمليات توسعه جنگل در دست اقدام است زيرا برخي از جنگل هاي کشور از قدمت ۵۵۰ ساله برخوردارند و اين جنگل ها ميراث طبيعي ما هستند و در دل اين جنگل ها بيش از هشت هزار گونه گياهي وجود دارد که در دنيا بي نظير است. از اين رو حفاظت و نگهداري آن ها بايد در دستور کار همه نهادها و سازمان هاي مرتبط باشد.

وي از سياست گذاري براي تغيير اقليم خبر داد و گفت: اين طرح ملي است که با پديده هايي که جنگل ها را تهديد مي کند، نظير خشکسالي و تغيير اقليم و گرم شدن کره زمين بايد تمهيداتي به کار گرفته شود. وي اظهار داشت: اين طرح به خواسته فائو است زيرا اين سازمان جهاني از تمام کشورها خواسته است که برنامه هاي خود را در خصوص تغيير اقليم مشخص کنند و به اجرا درآورند و بايد همه کشورها اين طرح را به طور هماهنگ عملياتي کنند. سياست گذاري و نقشه راه اين طرح هم اکنون در نهاد رياست جمهوري است و برنامه نقشه راه تا پنج ماه آينده نهايي مي شود و به مرحله اجرا درمي آید.