دانشجوی ایرانی موفق به ساخت چوب پلاستیک از ضایعات ماهی شد

wood-plastic-composite-floor - Copy

دانشجوی ایرانی موفق به ساخت چوب پلاستیک از ضایعات ماهی شد

علی کاظمی تبریزی دانشجوی دکتری صنایع چوب و کاغذ واحد علوم و تحقیقات موفق به ساخت بیو کامپوزیت چوب پلاستیک از ضایعات ماهی شد.

دانشجوی ایرانی موفق به ساخت چوب پلاستیک از ضایعات ماهی شد

علی کاظمی تبریزی با بیان اینکه مواد مرکب چوب پلاستیک (WPC )، به عنوان گروه جدیدی از مواد دربسیاری از کشورهای پیشرفته در حال تولید و گسترش هستند، گفت: این مواد کاربردهای فراوان و قابلیت جایگزینی با چوب و پلاستیک را دارند.
وی افزود: میانگین تولید مواد مرکب چوب پلاستیک با احتساب رشد 14 درصدی در سال، به 270هزار تن در اروپا و 1.7 میلیون تن در امریکا در سال2010 رسیده است و این مواد کاربردهایی در ساخت کف پوش، دیوارپوش و صنایع خودروسازی، کشتی سازی و هواپیما سازی دارند.
کاظمی با اشاره به مصرف روزافزون این محصول جدید، موج توجهات به مسائل زیست محیطی در صنعت و فعالیت های تحقیقاتی برای تولید موادی که اثرات تخریبی کمتری برای محیط زیست داشته باشند، تصریح کرد: محققان و صنعتگران، با توجه به پلیمرهایی نظیر پلی پروپیلن و پلی اتیلن با تخریب پذیری بسیار پایین که به طور معمول در ساخت این محصول به طور صنعتی استفاده می شوند، به دنبال راهکاری در مورد این اثر زیست محیطی هستند.
وی ادامه داد: محصول چوب پلاستیک به علت وجود الیاف طبیعی از تخریب پذیری بهتری نسبت به محصولات بدون الیاف طبیعی برخوردار است ولی در هر صورت تخریب پذیری و بازگشت به طبیعت آنها قابل مقایسه با چوب ماسیو نیست.
کاظمی بازگشت به طبیعت این محصول را در کنار مقاومت های مکانیکی پایین تر آن نسبت به چوب ماسیو از عوامل محدود کننده در برابر جایگزینی روزافزون این محصول به جای محصولات چوبی دانست و اظهار داشت: محققان در تلاش برای یافتن جایگزین هایی طبیعی هستند که بدون کاهش در مقاومت ها و همچنین بیشتر نکردن الیاف چوبی(که خود معضلی بزرگ در صنعت است) بتوانند بازگشت به طبیعت این محصولات را افزایش دهند.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از هزینه های بالا استفاده کامل از پلیمر های تخریب پذیر مانند پلی لاکتیک اسید و گیتوسال ها، گفت: در این راستا، مطالعه بر روی امکان استفاده از ضایعات پودر ماهی به عنوان قسمتی از پر کننده آغاز شد و در این اختراع، اثر مقدار ماده افزودنی ضایعات پودر ماهی، نوع ماده زمینه و مقدار ماده جفت کننده (MAPE) بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی چند سازه های چوب پلاستیک مورد بررسی قرار گرفت.
کاظمی با بیان اینکه براساس نتایج بررسی ها، افزایش ضایعات پودر ماهی تا 10 درصد موجب افزایش میزان مقاومت خمشی و کاهش ناچیز مقاومت ها می شود، افزود: با افزایش 4 درصدی میزان جفت کننده، مقاومت ها افزایش و میزان مقاومت به ضربه نمونه ها به طور معنی داری کاهش یافته است.
وی مهمترین آزمون این مطالعه را بررسی اثر پودر ماهی بر میزان تخیرب پذیری چند سازه چوب پلاستیک دانست و اظهار داشت: براساس نتایج حاصله، افزایش میزان پودر ماهی و کاهش مِیزان عامل جفت کننده، منجر به بیشترین مقدار تخریب پذیری می شود.
لازم به ذکر است، ساخت و اختراع بیو کامپوزیت چوب پلاستیک از ضایعات ماهی با همکاری دکتر امیر نوربخش و دکتر سید محمد جواد سپیده دم و مهندس سفیدروح صورت پذیرفته است.