خط تولید کارخانه صنایع چوب و کاغذ ایران متوقف شد

خط تولید کارخانه صنایع چوب و کاغذ ایران متوقف شد

خط تولید کارخانه صنایع چوب و کاغذ ایران متوقف شد

خط تولیدکارخانه صنایع چوب و کاغذ ایران «چوکا» به مدت 4 ماه متوقف شد.

خط تولید کارخانه صنایع چوب و کاغذ ایران متوقف شد

به دنبال توقف تولید در کارخانه «چوکا» مدیر کارخانه صنایع چوب و کاغذ ایران «چوکا» در گفت‌وگو با کیهان اظهار داشت: فرسودگی بیش‌از حد خط تولید این کارخانه منجر به پایین آمدن کیفیت محصولات آن و در نتیجه از دست رفتن بخشی از بازار عرضه محصول کارخانه «چوکا» شد که تولید در این وضعیت توجیه اقتصادی نداشته و مقرون به صرفه نیست.
محمدرضا وزوایی با بیان اینکه تصمیم گرفته شد خط تولید کارخانه «چوکا» در یک پروسه 4 ماهه نوسازی شود افزود: درصدد هستیم خط تولید کارخانه «چوکا» را که از اواخر مرداد ماه متوقف شده پس از نوسازی، ابتدای زمستان سال جاری با افزایش 20 درصدی کیفیت محصول بار دیگر راه‌اندازی کنیم.
وی در خصوص وضعیت کارگران کارخانه «چوکا» در مدت مذکور گفت: در مدت نوسازی خط تولید این کارخانه تمامی کارگران در راستای نوسازی آن مشغول به کار خواهند شد و هیچ‌گونه بیکاری کارگران و یا تعدیل نیرو نخواهیم داشت.