حک شدن 325 نوع حیوان در تنه یک درخت

حک شدن 325 نوع حیوان در تنه یک درخت

حک شدن 325 نوع حیوان در تنه یک درخت

هنرمندی خوش ذوق و خلاق توانسته انواع بیشماری از حیوانات را در یک درخت حک کند.

حک شدن 325 نوع حیوان در تنه یک درخت

منبت کاری با چوب یکی از ظریف ترین صنایع دستی است که تلفیقی از هنر و حوصله هنرمندانی است که با مواد اولیه ی ارزان و ساده، محصولاتی با ارزش خلق می کنند.

این کار هنری است مشتمل بر حکاکی و کنده کاری بر روی چوب و نماد احساس، ادراک، اندیشه و خلاقیت هنرمندان که با ذوق و سلیقه سرشار، اثر هنری را ابداع می کنند.در این تصویر هنرمندی خلاق توانسته 325 نوع حیوان روی تنه درختی حک شده و یکی از جالبترین و عجیب ترین مناظر دیدنی جهان را برای مخاطبان به تصویر بکشد