حفظ جنگلهاي هيرکاني با طرح خروج دام

حفظ جنگلهاي هيرکاني با طرح خروج دام

حفظ جنگلهاي هيرکاني با طرح خروج دام

معاون امور جنگلهای رئیس سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری گفت: طرح خروج دام از جنگل های هیرکانی در حال اجرا است.
بهزاد انگورج تقوی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ هدف از اجرای این طرح را حفظ و احیای این ذخیره گاه ارزشمند شمال کشور اعلام کرد.
انگورج گفت: این طرح در 450 هزار هکتار از انجام شده است.
او رفع تصرف عرصه های جنگلی ، خرید دامسراهای واقع در این عرصه ها ، تجمیع تک خانوارهای ساکن جنگل و درخت کاری در عرصه های جنگلی که برداشت چوب از آن انجام شده را ، برنامه های دیگر سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری برای حفظ و احیای جنگلهای شمال کشور عنوان کرد.