توان تاب‌آوري به جنگل‌ها بازمي‌گردد

توان تاب آوری به جنگل ها بازمیگردد

توان تاب‌آوري به جنگل‌ها بازمي‌گردد

اينكه رئيس سازمان محيط زيست صحبت از توقف برداشت چوب از جنگل‌هاي طبيعي كرده، حاصل فعاليت فعالان محيط زيست بوده است. با توجه به روند شتابناك و نگران‌كننده مخروبه شدن جنگل‌هاي كشور در شمال، اين درخواست از سوي فعالان محيط زيست مطرح شد كه با قدغن كردن كامل برداشت چوب بتوان براي يك دوره 5 تا 10 ساله مديريت بهتري بر جنگل‌هاي شمال داشت، تا وضعيت اين جنگل‌ها از چيزي كه الان هست، بهتر شود.

اينكه رئيس سازمان محيط زيست صحبت از توقف برداشت چوب از جنگل‌هاي طبيعي كرده، حاصل فعاليت فعالان محيط زيست بوده است. با توجه به روند شتابناك و نگران‌كننده مخروبه شدن جنگل‌هاي كشور در شمال، اين درخواست از سوي فعالان محيط زيست مطرح شد كه با قدغن كردن كامل برداشت چوب بتوان براي يك دوره 5 تا 10 ساله مديريت بهتري بر جنگل‌هاي شمال داشت، تا وضعيت اين جنگل‌ها از چيزي كه الان هست، بهتر شود.

با اجراي اين طرح مشاركت مردم هم بيشتر مي‌شود و آنها چون مي‌دانند كه قطع درخت ممنوع است اگر چوبي را ديدند كه از جنگل خارج مي‌شود يا اينكه درختي قطع مي‌شود مطمئن هستند كه اين كار غيرقانوني است و با مراجعه به مراجع قانوني به سرعت جلوي آن را مي‌گيرند. موثرترين بازخورد اين تصميم اين است كه مردم مي‌توانند بهتر و دقيق از روند قاچاق چوب و تخريب جنگل‌ها اطلاع دهند.

مي‌توان اميدوار بود كه در اين دوره پنج ساله كه برداشت چوب ممنوع است بتوان با پايش جنگل‌ها توان تاب‌آوري جنگل‌هاي هيركاني را دوباره به آن بازگرداند. قبل از اين هم اگر يك نظارت خوبي بر برداشت چوب وجود داشت مي‌شد كه برداشت درستي از چوب جنگل‌ها داشت. در طول 105 سال كه از عمر سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور مي‌گذرد شاهد اين بوديم كه به دلايل فرامتني و به دليل اينكه سازمان‌هاي متولي محيط زيست و منابع طبيعي ايران از اختيارات لازم و متناسب با مسئوليت‌هايشان برخوردار نبودند نتوانسته‌اند وظايف خود را به درستي انجام دهند. نظارت اين سازمان‌ها باید در روندهای جدی‌تری دنبال شود.

هر چند كه در اين دوره توصيه‌هاي فراواني شده است كه اين اتفاق نيفتد. نمونه آشكار اين تخريب هم اين است كه در طول 25 سال گذشته 4 ميليون هكتار از عرصه‌هاي منابع طبيعي واگذار شده است و تغيير كاربري پيدا كرده‌اند. همه اين موارد نشان‌دهنده اين است كه برخی افراد قوانين را دور می‌زنند و کار چندانی هم از دست سازمان جنگل‌ها و مراتع محيط زيست بر نمي‌آمده است تا بتواند مديريتي شايسته را اعمال كند. شايد آخرين حربه و آخرين كاري كه سازمان محيط زيست براي مديريت جنگل‌ها مي‌توانسته است انجام دهد همين فرمان پايش باشد. اينكه سازمان محيط زيست تصميم گرفته است براي جبران چوب دست به واردات چوب بزند تصميم درستي است. سال‌هاست كه موسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع كشور به عنوان بازوي پژوهشي وزارت كشاورزي اين راهكار را ارائه كرده است كه در حال حاضر با تصمیمات اخیر خانم ابتكار اميدوار هستيم كه اين اتفاق به سرعت بيفتد. در كشوري كه فقط هفت درصد از مساحت آن پوشش جنگلي است بايد چوب از خارج كشور وارد شود و به هيچ‌وجه اجازه داده نشود كه براي كاركردهاي اقتصادي اين اندك ذخاير جنگلي نابود شوند.

در شرايطي كه جلوي قطع درختان گرفته شده است اين امكان وجود دارد كه قاچاقچيان از روش‌هاي ديگري براي استفاده از درختان استفاده كنند ولي با ممنوع كردن قطع درختان نظارت بهتر مي‌شود. از دلايل مهمي كه به نابودي جنگل‌ها و صدمه زدن به آنها منتهي شده برداشت بي‌رويه و غيرقانوني چوب، چراي بيش از حد دام و قطع شاخه درختان براي اصابت نور خورشيد به كف جنگل‌ها بوده است كه اميدواريم با اين قانون و نظارت سخت‌گيرانه‌تر و مشاركت بيشتر مردم و افراد محلي شاهد اين باشيم كه وضعيت جنگل‌ها بهتر شود. براي اينكه مشاركت مردم در حفاظت از جنگل‌ها افزايش يابد سازمان محيط زيست و سازمان مراتع و جنگل‌ها شماره تلفن‌هايي بيست و چهار ساعته‌اي را اعلام كرده‌اند كه مردم مي‌توانند با تماس با آنها هر نوع تخريبي را بلافاصله گزارش دهند و كد پيگيري بگيرند. با توجه به اينكه الان هرگونه برداشتي از جنگل‌ها غيرقانوني شده است مردم وقتي كه مي‌بينند چوب جابه‌جا شده است با اطمينان بيشتري مي‌فهمند كه اين عمل غيرقانوني است و بلافاصله آن را اطلاع مي‌دهند. هر چند لازم است كه در اين رابطه اطلاع‌رساني بيشتري صورت گيرد و مردم مطلع شوند كه كار آنها تا چه حد تاثيرگذار است و حساسيت آنها نسبت به پوشش‌هاي جنگلي افزايش يابد. به اين ترتيب مي‌توان اميدوار بود كه وضعيت جنگل‌ها در كشور ما بهبود يابد.