بلند ترین درخت دنیا چند مترمی باشد ؟

بلند ترین درخت دنیا چند مترمی باشد ؟

بلند ترین درخت دنیا چند مترمی باشد ؟

بلندترین درخت دنیا دارای 115.5 متر ارتفاع میباشد .این درخت عجیب در شمال کالیفرنیا قرار دارد.

بلند ترین درخت دنیا چند مترمی باشد ؟

درخت چوب سرخ هایپریون در پارک ملی ردوود در شمال کالیفرنیا با ۱۱۵٫۵ متر / ۳۷۹ پا ارتفاع، بلندترین درخت جهان است. محاسبات دانشمندان مشخص کرده است که درختان به دلیل ناتوانی شبکه آوندها در انتقال آب و مواد غذایی به ارتفاع بالاتر از ۱۱۵ متر نمی توانند بیش از این مقدار رشد کنند.