انتخاب رنگ وبافت کابينت آشپزخانه

انتخاب رنگ کابينت آشپزخانه,کابینت ام دی ا ف،کابینت چوبی

انتخاب رنگ کابينت آشپزخانه

رنگها مي توانندظاهر آشپزخانه راتغيير دهندو حس آن را متفاوت کنند،حتي مي توانند دلگيرترين و تاريک ترين آشپزخانه
را هم تغيير دهند.
البته توجه به وسعت فضاي آشپزخانه براي انتخاب درست رنگها بسيار مهم مي باشد. چنانچه آشپزخانه کوچک و
تاريک است نياز به رنگهاي گرم و روشن دارد تا با کمک آن فضا را روشن کند. همچنين يک فضاي بزرگ و بي روح
نيازمند رنگهايي تند و جذاب است.

کابینت ام دی اف جدید، کابینت ام دی اف آشپزخانه، کابینت ام دی اف عکس، کابینت ام دی اف های گلاس، کابینت ام دی اف براق، کابینت ام دی اف سفید، کابینت ام دی اف قیمت، کابینت ام دی اف ایرانی، کابینت ام دی اف ارزان

اگرچه تک رنگ هميشه شيک است ، چندان منحصر به فرد و خاص نيست . کمي جسارت نياز است تا بتوان از
رنگ هاي شاد و زنده استفاده کرد. استفاده از رنگهايي که با چيدمان کلي آشپزخانه هماهنگ باشد.
بايدبه اين نکته توجه داشت که رنگها با نور تغيير مي کنند. روشنايي طبيعي روز شدت رنگ را افزايش مي دهد ولي
نورپردازي هوشمندانهمي تواند درجه رنگ و حس القايي آن را تغيير دهد.

 آشپزخانه,کابینت ام دی ا كابينت آشپزخانه, کابینت آشپزخانه مدرن, کابینت آشپزخانه mdf ,کابینت آشپزخانه هایگلاس, کابینت آشپزخانه کوچک, کابینت آشپزخانه کوچک, کابینت اشپزخانه مدل جدید

تأثير تيرگي و روشني رنگ:

رنگ هاي روشن غالب تر از رنگ هاي تيره به نظر مي رسند ز يرا رنگ هاي روشن نور را بازتاب داده و درخشان به نظر
مي رسند و همين امر موجب جلب توجه بيشتر مي شود. اين قاعده را مي توان در رنگ آميزي و انتخاب رنگ
دکوراسيون آشپزخانه براي بيشتر جلوه دادن سطوح دلخواه به کار ،برد. اگر فضايي داراي مقادير متوسطي از رنگ
تيره و مقادير اندکي رنگ روشن باشد چشم به فضاي روشن تر جلب مي شود . بنابراين مهم است که براي جلب توجه از رنگ قوي با نور زياد استفاده شود.

کابینت ام دی اف جدید، کابینت ام دی اف آشپزخانه، کابینت ام دی اف عکس، کابینت ام دی اف های گلاس، کابینت ام دی اف براق، کابینت ام دی اف سفید، کابینت ام دی اف قیمت، کابینت ام دی اف ایرانی، کابینت ام دی اف ارزان

در آشپزخانه رنگ سطوح پشت سينک ظرف شويي و اجاق گاز و نيز رنگ کف ها وساير ديوارها بسياربه چشم مي آيد. بنابراين با استفاده جسورانه از رنگ هاي روشن که جذاب، شاد، پر هيجان و گرم اند و نيز قابليت ايجاد سرزندگي وطراوت بخشي دارند؛ مي توان آشپزخانه خود را متمايز کرد.

كابينت آشپزخانه, کابینت آشپزخانه مدرن, کابینت آشپزخانه mdf ,کابینت آشپزخانه هایگلاس, کابینت آشپزخانه کوچک, کابینت آشپزخانه کوچک, کابینت اشپزخانه مدل جدید

اين رنگ ها همچنين مي توانند اشکالات احتمالي در محيط را کاهش دهند.

كابينت آشپزخانه, کابینت آشپزخانه مدرن, کابینت آشپزخانه mdf ,کابینت آشپزخانه هایگلاس, کابینت آشپزخانه کوچک, کابینت آشپزخانه کوچک, کابینت اشپزخانه مدل جدید

رنگ در آشپزخانه هاي مدرن:

در معماري مدرن خطوط متقاطع ، سطوح و احجام تجريدي ترند. گاهي فرم ها چندان مرتب نيستند و ممکن است بانظم کمتري به وجود آمده باشند. از اين نظر رنگ مي تواند بر کيفيت به هم پيوسته اين فضا و سطوح آنها تأکيد کند.
اگر در فضاي آشپزخانه عناصري مجزا داريد سعي کنيد هر حجم يا سطح را با رنگي متفاوت و ضعيف از هم جدا کنيد.
چنين کاري جلوه اي منطقي به فضا مي دهد و بدون رنگ اين فضاها تهي به نظر مي رسند.
اغلب اوقات به کار گيري اندکي رنگ در ا ين گونه فضاها بيشترين تأثير را دارند.هر رنگي بايدبه طور مشخص از رنگمجاور متفاوت باشد اما نامتناسبو ناموزون نباشد.

كابينت آشپزخانه, کابینت آشپزخانه مدرن, کابینت آشپزخانه mdf ,کابینت آشپزخانه هایگلاس, کابینت آشپزخانه کوچک, کابینت آشپزخانه کوچک, کابینت اشپزخانه مدل جدید

مي توان از رنگ هاي جالب توجه و خيره کننده براي اجزايي چون کابينت ها ، کمدها ، و قفسه ها استفاده کرد. درهنگام انتخاب رنگ براي اين گونه موارد بايد کنتراست مناسب در نظر گرفته شود.به کار گيري يک رنگ در همه بخش هاي داخلي به خصوص اگر رنگ قوي باشد مي تواند بيش از اندازه به چشم آيد.
رنگ نارنجي ، همراه با استيل فوق العاده است ، ولي همين رنگ وقتي کنار کف پوش عسلي رنگ قرار گيرد،جذابيتخود را از دست مي دهد.
وقتي در طراحي، رنگ هاي قوي مورد استفاده قرار گيرد رنگ هاي مجاور مي توانند در ترکيب با آنها، هماهنگي خوبيبه وجود آورد.

انتخاب رنگ کابينت آشپزخانه,کابینت ام دی ا ف،کابینت چوبی

استفاده از رنگ هايي با کنتراست بالا.

ترکيب هاي سه رنگي:

ترکيب هاي سه رنگي که رنگ هاي اصلي قرمز ، زرد و آبي بيشترين آن را تشکيل مي دهند مي توانند طرح هاي
مطبوع و خوبي را به وجود آورند که فضاي آشپزخانه را پر انرژي و گرم نشان مي دهد.
رنگ هاي اصلي کيفيت گرافيکي مجذوب کننده اي به عناصر فضا مي بخشد.

انتخاب رنگ  کابينت آشپزخانه,کابینت ام دی ا ف،کابینت چوبی

رنگهاي زرد، قرمز ؛ فضاي يک آشپزخانه سرد و دلگير را گرم و جذاب مي کند و به فضاي خسته کننده آشپزخانه انرژي مي دهد. براي ايجاد حس پويايي و تحرک، ترکيبي از آنها را به کار ببريد و براي ايجاد احساس ملايم تر از آنها را با رنگ سفيد ترکيب کنيد.

انتخاب رنگ  کابينت آشپزخانه,کابینت ام دی ا ف،کابینت چوبی

رنگ آبي روشن نور را جذب مي کند، پس به درستي از آن استفاده کنيد، اين نکته در آشپزخانه اي که هميشه گرم و نورگير است حائز اهميت است.

كابينت آشپزخانه, کابینت آشپزخانه مدرن, کابینت آشپزخانه mdf ,کابینت آشپزخانه هایگلاس, کابینت آشپزخانه کوچک, کابینت آشپزخانه کوچک, کابینت اشپزخانه مدل جدید

رنگ هاي نامتعارف براي تأثير گذاري ويژه:

گاه شکستن و نقض قوانين هماهنگي رنگها مي تواند مفيد موثر باشد و يک فضاي پر انرژي را نشان دهد.
طراحي يک آشپزخانه با رنگهاي گرم که در ميان عناصر مي توان از يک رنگ سرد استفاده کرد، به اين ترتيب مي توان درآشپزخانه احساس خوشايندي را به وجود آورده و رنگهاي گرم را دلپذيرتر کند.

كابينت آشپزخانه, کابینت آشپزخانه مدرن, کابینت آشپزخانه mdf ,کابینت آشپزخانه هایگلاس, کابینت آشپزخانه کوچک, کابینت آشپزخانه کوچک, کابینت اشپزخانه مدل جدید

کابینت رنگ سفيد:

رنگ سفيد هميشه با تميزي و پاکي و تازه گي همراه بوده و همين ويژگي باعث مي شود تا افرادي که علاقمند به
تميزي و ظاهرهاي مدرن هستند و يا به بهداشت اهميت مي دهند رنگ دلخواه خود را سفيد انتخاب کنند.
در آشپزخانه اي که همه چيز سفيد است، همه چيز بايد هميشه مرتب باشد تا تأثير گذاري آن بيشتر شود.

كابينت آشپزخانه, کابینت آشپزخانه مدرن, کابینت آشپزخانه mdf ,کابینت آشپزخانه هایگلاس, کابینت آشپزخانه کوچک, کابینت آشپزخانه کوچک, کابینت اشپزخانه مدل جدید

براي روشنايي و ايجاد کنتراست در يک آشپزخانه سفيد يا خنثي و يا در فضاهاي بسته مثل داخل درها و کشوهايکابينت از رنگ هاي روشن بايد استفاده شود.
رنگ هاي سفيدوزردکمرنگ نور را منعکس مي کنندو فضا را بزرگ تر و روشن تر نشان مي دهند. اگر فضاي آشپزخانهتان کوچک است ،حتماً اين ويژگي هاي رنگ هاي را در نظر بگيريد.

رنگ سفيد زماني که با رنگ هاي گرم مصالح طبيعي مثل چوب و سنگ ترکيب شود فوق العاده مي شود و سردي آن را تعديل مي کند و به آن بافت و طرح مي دهد.

كابينت آشپزخانه, کابینت آشپزخانه مدرن, کابینت آشپزخانه mdf ,کابینت آشپزخانه هایگلاس, کابینت آشپزخانه کوچک, کابینت آشپزخانه کوچک, کابینت اشپزخانه مدل جدید

ترکيب رنگ سفيد با فولاد و شيشه هم مطلوب است ، اگرچه فضا را مدرن و خشک مي کند.با ترکيب مصالح طبيعي،به ويژه ترکيب چوب و سنگ، آشپزخانه اي فاقد رنگ ولي بسيار گرم و پر حرارت را به ارمغان مي آورد.

مصالح مصنوعي خنثي با آنکه ظاهري زيبا دارند، ولي ويژگي هاي مصالح طبيعي را ندارند. اگر به دنبال پس زمينه اي خنثي هستيد بايد از وسايلي که داراي رنگ هاي زنده و تند هستند استفاده کرد.
مثلاً يک صندلي قرمز رنگ و با وسايل ديگر با رنگهاي گرم و تند که مي توانند رنگ فضا را تغيير دهند.

رنگ در آشپزخانه هاي کلاسيک:

تطابق رنگ با شرايط مکاني و زماني که مي تواند سبک تاريخي دوره اي را نيز مشخص کند بسيار مهم و پر اهميتاست. چنانچه رنگها با ترکيبي درست و در مکان و زمان مناسب خود استفاده شود مجموعه هماهنگ و تأثير گذاريرا پديد مي آورند. ستون ها، سرستونها، قاب ها، منبت کاري ها جزئيات خاصي هستند که سبک زماني و تاريخي خاصي را به ذهن متبادر مي کنند.
رنگ آميزي اين عناصر از درجه اهميت بالايي برخوردارند.چنانچه با توجه به دوره تاريخي و کيفيت هر يک از اين عناصر مبادرت به انتخاب رنگ و رنگ آميزي مي کنيم. حتي با ترکيب دو رنگ بسيار ساده و يا سايه و روشن نيز مي توان جزئيات منبت کاري، قاب ها، ستون ها را از نظر سبک زماني و تطابق آن با محيط به رخ بکشيم.
واضح کردن جزئيات به کمک رنگ به سازمان يافتگي فضا کمک نموده و به آن بعد مي بخشد.

كابينت آشپزخانه, کابینت آشپزخانه مدرن, کابینت آشپزخانه mdf ,کابینت آشپزخانه هایگلاس, کابینت آشپزخانه کوچک, کابینت آشپزخانه کوچک, کابینت اشپزخانه مدل جدید

ترکيب هاي رنگي و رنگ هاي غالب و روشن بايد بتوانند قالب ها، ستون ها، و ساير تزئينات معماري را برجسته نموده و کيفيت سه بعدي آنها را به نمايش گذارند.رنگ هاي تابع با تيرگي بيشتر بايد تورفتگي را با جزئيات به خوبي نشان دهند.اين کار با سايه طبيعي، تأثير تورفتگي رانمايان تر مي کند.
بايد از به کارگيري رنگ هاي غالب در تو رفتگي ها و همين طور استفاده از رنگ هاي تابع در برجستگي ها پرهيز شود.

كابينت آشپزخانه, کابینت آشپزخانه مدرن, کابینت آشپزخانه mdf ,کابینت آشپزخانه هایگلاس, کابینت آشپزخانه کوچک, کابینت آشپزخانه کوچک, کابینت اشپزخانه مدل جدید

در کارهاي کلاسيک مي توان از رنگهاي مشابه استفاده کرد به طوري که وحدت و سادگي خوشايندي در فضا به وجود آورند.مي توان آرايه اي از رنگ و سطح پر نقش و نگار در فضاي آشپزخانه به وجود آورد که يک فضاي فانتزي را خلق مي کند.

كابينت آشپزخانه, کابینت آشپزخانه مدرن, کابینت آشپزخانه mdf ,کابینت آشپزخانه هایگلاس, کابینت آشپزخانه کوچک, کابینت آشپزخانه کوچک, کابینت اشپزخانه مدل جدید

بافت ها:

معمولاً در فضايي کاربردي مثل آشپزخانه، به راحتي از منظره هاي هوشمندانه تزئيني که با بافت ها و پرداخت ها پديد مي آيند غفلت مي کنيم در حالي که اينها بسيار تأثير گذارند. حتي اگر شما به اين نکته بي توجه باشيد، درخشش کف پوش چوبي ناخودآگاه به گرميفضا مي افزايد و به آشپزخانه اي مملو از استيل بي روح صميميت ميدهد.