اطلاعات بیشتر در مورد پارکت لمینت

نصب پارکت در مکان های خاص

کلیک پارکت یا انواع قفل و کلیک در پارکت:

همانطور که پیشتر در مقاله پارکت لمینت چیست مطالعه کردید پارکت لمینت ها به کف اتاق چسبانده نمی شوند ، بلکه توسط شیارهایی که به آنها کلیک گفته می شود و دور تا دور لمینت ها وجود دارد ، به صورت نر و ماده در یکدیگر قفل می شوند . افزایش سطح کار ، باعث بیشتر شدن وزن لمینت های در هم قفل شده می شود و همین وزن ، یکی از عوامل نگهدارنده لمینت ها بر روی کف اتاق بدون استفاده از چسب می باشد، اما کلیک پارکت یا انواع قفل و کلیک در پارکت چیست؟ با دیجی پارکت همراه باشید.
کلیک ها دارای انواع و اقسام گوناگونی هستند و شرکت هایی در سطح دنیا وجود دارند که کار و فعالیتشان به طور تخصصی طراحی و ساخت کلیک می باشد ، مانند کمپانی اف ان اتریش یا کمپانی یونیلین بلژیک ؛ کلیک ها اسامی مختلف و همچنین دسته بندی های خاصی دارند .

نصب پارکت

تعدادی از کلیکهای متعارف و معمول در پارکت های موجود در بازار :

کلیک تکی (SINGLE CLICK)
کلیک قوسی یا آرک کلیک (ARC CLICK)
یونیلین کلیک (UNILIN CLICK)
ولینگ کلیک (Valinge CLICK)

انواع رویه پارکت لمینت ها :

1. رویه پارکت لمینت برحسب براقیت
2. رویه پارکت لمینت برحسب برجستگی

هریک از این دسته ها خود شامل موارد گوناگونی می شوند.

رویه پارکت لمینت برحسب براقیت :
رویه پارکت لمینت مات
رویه پارکت لمینت براق
رویه پارکت فوق براق یا هایگلس
رویه پارکت فوق براق پیانو

رویه پارکت لمینت برحسب برجستگی :
رویه پارکت لمینت بدون برجستگی
رویه پارکت لمینت برجسته کریستال
رویه پارکت لمینت نقش برجسته کوچک
رویه پارکت لمینت نقش برجسته میانه
رویه پارکت لمینت نقش برجسته بزرگ
رویه پارکت لمینت نقش برجسته دست خراشیده