ارس نوار

 • نام مدیر :

  آقای حسین نژاد

 • ایمیل مدیر :

 • مسئول فروش :

  آقای حسین نژاد
 • ایمیل مسئول فروش :

 • تلفن :

  77657613-14

 • فکس:

  77657613
 • موبایل :

 • آدرس :

  تهران , فرجام , سی متری دوم

 • آدرس سایت :

 • رزومه :

  عرضه و پخش انواع نوارهای PVC , PGL (پشت چسبدار) /عرضه و پخش انواع نوارلبه PVC شرکت آلپا – چین / عرضه و پخش انواع نوارلبه VGT ترکیه /عرضه و پخش نوار ملامینه TECE ترکیه / عرضه و پخش نوار پی وی سی کاراباند / نماینده رسمی چسب گرانول ترموجت ترکیه